Final state attestations

Final state attestations


Final state attestations
Basic Indicators
1182 Professor-oĎqituvchilar soni
19011 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 YoĎnalish bakalavr
71 Mutaűassislik magistratura