Basic Indicators
1250 Professor-oĎqituvchilar soni
17650 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
56 YoĎnalish bakalavr
125 Xalqaro talabalar soni
128 Xalqaro professor-o`qituvchilar soni
91 Mutaűassislik magistratura