2019-2020 academic year

Basic Indicators
1182 Professor-oĎqituvchilar soni
15275 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
56 YoĎnalish bakalavr
91 Mutaűassislik magistratura