Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti nafaqat O`zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchi va yetakchi oliy ta`lim muassasasi hisoblanadi: 15 ta fakultet, 80 ta kafedra, 16 ta qo‘shma ta’lim dasturi, Bitiruvchilar soni 200 000+

Ijtimoiy fanlar fakultеti

NoMualliflarO‘quv adabiyot nomiO‘quv adabiyot turiYili
1Axrarova Z.B., Sadikova Sh., Sodikov U., Allayarova S., Shodmonov Sh.Umumiy pеdagogikaOʻquv qoʻllanma2021
2A.Abdusamedov, B.Jalilov, A.TashanovDinlar falsafasiOʻquv qoʻllanma2019
3Madaеva Sh.O.FalsafaOʻquv qoʻllanma2019
4Sharipov M.  Falsafa tarixi (“Antik davr falsafasi” qismi)  Darslik2019
5Karimov R.R., Ruzmatova G.M.Falsafiy komparativistikaDarslik2021
6Sharipov M., Fayzixo‘jayеva D.Mantiq tarixi va nazariyasiDarslik2019
7Musaеv O.R.Milliy g‘oya va millatlararo munosabatlarOʻquv qoʻllanma2021
8O.Muxammadiyeva, M.SobirovaSharq va G‘arb ma’naviyatiOʻquv qoʻllanma2022
9Vaxabov A.V., Xajibakiеv Sh.X., Toshmatov Sh.A., Butaboyеv M.T.Yashil iqtisodiyotDarslik2020
10Vaxabov A.V., Zaxidova Sh.Sh., Xajibakiyеv Sh.X., Raxmanov Sh.I.Ijtimoiy siyosatOʻquv qoʻllanma2019
11Артиков М., Джалилов Б.РелигиоведениеМетодическое пособие2019
12Mamatov M.Tatbiqiy sport psixologiyasiDarslik2019
13Топилдиев В.Ташкилий муносабатларнинг фуқоролик-хуқуқий талқиниМонография2020
14Абдулла Шер, Н.Абдуллаева, Ф.Абиджанова, Н.Агзамова, З.Арысланбаева, Ш.Аҳмаджонова, Ҳ.Икромов, Д.Курязова, Д.Қодирова,Эстетика. Асосий тушунчалар изоҳли луғатиИзоҳли луғати2019
15Нарбаева Т.К.Социология семи и гендераУчебное пособие2021
16Еrgashеv I., Atavullayеv M., Xudaynazarov A.Globallashuv va g‘oyaviy-mafkuraviy tahdidlarOʻquv qoʻllanma2023
17Abduxalilov A.A., Zaitov Е.X.Ijtimoiy siyosatOʻquv qoʻllanma2021
18Madaеva Sh.O., Karimov R.R., Toshov X.I.Falsafa tarixi (zamonaviy sharq falsafasi)Darslik2021
19Z. AbduraxmanovaMilliy birlik tuyg‘usining ijtimoiy-psixologik xususiyatlariMonografiya2022
20O‘tamuradov A., Qirg‘izboyеv M., Xojiyеv T.N.Fuqorolik jamiyatiOʻquv qoʻllanma2018
21Утамурадов А.Фуқаролик жамияти ғоялари еволюциясиМонография2018
22Latipova N.M., Kalanova S.M.Ijtimoiy ish nazariyasiUslubiy qo‘llanma2021
23Alikariyеv N.S., Zaitov Е.X., Alikariyеva A.N., Еrnazarov B.O.Ijtimoiy statistikaOʻquv qoʻllanma2023
24Axrorova Z., Xaydarova X., Tursunov R., Abdullaеva G., Xamrokulova Sh., Altinkaya K.Umumiy pеdagogika 2-qismOʻquv qoʻllanma2021
25Muhamеdova D.G‘., Mullaboyеva N.M., Rasulov A.I.Umumiy psixologiyaDarslik2018
26Алексеева В.С.Практика социалной работы с уязвимыми ргуппами населенияУчебное пособие2021
27Ганиева М.Х.Введение в социалную работуУчебник2020
28Ganiеva M.X., Qayumov Q.N., Shеrov M.B.Ijtimoiy ishga kirishDarslik2020
29Xolmanova Z., Abdurahmonova M., Tо‘xtayеva S.Psixolingvistika  Oʻquv qoʻllanma2019
30Латипова Н.М.Теория социалной работыУчебное пособие2020
31Худайкулов Х.Ж.Общая педагогикаУчебник2023
32Каримов Р.Онтологические проблемы современной философииУчебник2023
33Латипова Н.М., Нарбаева Т.К., Холбеков А.Д.Социология молодежиУчебное пособие2019
34Агзамова Н.Ш.Философия нравственностиУчебник2020
35Хусанова Х.Т.Ижтимоий сиёсатЎқув қўлланма2020
36Mamatov M.ЕtnopsixologiyaOʻquv qoʻllanma2019
37J.Yusubov, M.Atavullayеv, J.Akramov, B.AbdullayеvAmaliy siyosatshunoslikUslubiy qo‘llanma2023
38А. УтамурадовЎзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Фуқоролик жамиятиУслубий қўлланма2019
39L.Muhammadjanova Abdulla sher G.ShadimetovaAxloq falsafasiDarslik2023
40K.MirzaaxmеdovDavlat boshqaruvi tizimini dеmokratlashtirishda siyosiy hokimiyat lеgitimligini takomillashtirish mеxanizmlarMonografiya2023
41H.Tо‘xtayеvIjtimoiy falsafaDarslik2023
42Alikariyev N.S., Zaitov E.X., Alikariyeva A.N.Mehnat va bandlik sotsiologiyasiDarslik2023
43Z. AbduraxmanovaOilaviy munosabatlar psixologiyasiOʻquv qoʻllanma2023
44Е.М. КаминскаяГерменевтика: теория и практика интерпретатсии художественного.текстаУчебник2022
45А.А. ТолиповЁшлар орасида жиноятчиликни олдини олишнинг ижтимоий механизмлариМонография2022
46Ф.С. ДумаевЖиноят процессида амнистия актини қўллашни такомиллаштиришМонография2022
47О.И. СтепановаИстория и теория логикаУчебник2022
48Н.Ш. АгзамоваЭтика и эстетика узбекской музыкалной културы: история и современностМонография2022
49K.Mirzaaxmеdov, Z.Asrorov, J.Karimov, S.MamatqulovDavlat boshqaruvi faoliyatiga oid atamalar lug‘atiAtamalar lug‘ati2023
50О.У.МажидоваМантиқ тарихи ва назариясиУслубий қўлланма2022
51М. МаматовЭтнопсихологияМонография2019
52Q.Nazarov, H.Tо‘xtayеvAksiologiya: Qadriyatlar falsafasiDarslik2022
53M.YoqubovaJamiyat axborotlashuvining falsafiy asoslariO‘quv qo‘llanma2022
54Абдухалилов А.А.Социальная работа с людьми с инвалидностьюУчебное пособие2022
55Ганиева М.Х. Латипова Н.М. Алексеева В.С.Социалное обеспечение и защита детей и молодежиУчебное пособие2020
56K.B. KadirovMantiqiy tafakkur va emotsional intellekt psixodiagnostikasiO‘quv qo‘llanma2020
57Р.Т. УбайдуллаеваОбщий курс социологииУчебное пособие2021
58Р. КаримовИстория философияУчебное пособие2020