DSc.30.05.2018.I.01.11 - рақамли Илмий кенгаш

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.05.2018.I.01.11 - рақамли

Илмий кенгаш

 

 

2019 йил 4 июнькуни соат 14-30 да Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.30.05.2018.I.01.11 - рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарда Тошкент Молия институти тадқиқотчиси Дилором Тожибоеванинг 08.00.01-“Иқтисодиёт назарияси” ихтисослиги бўйича “Аграр соҳада хўжалик юритиш шакллари самарадорлигини оширишнинг илмий-назарий асослари” мавзусидаги иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация иши муҳокамаси ҳамда Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти мустақил-изланувчиси Маматов Мамажон Ахматжоновичнинг 08.00.01-“Иқтисодиёт назарияси” ихтисослиги бўйича “Инвестицияларнинг иқтисодий ўсиш сифатига таъсирини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун бажарилган диссертация иши муҳокамасибўлиб ўтади.

Манзил:Ўзбекистон Миллий университети, Иқтисодиёт факультети, 4-қават, Мажлислар зали

 

Илмий семинар котиби

 

 

Асосий кўрсаткичлар
1200 Профессор-ўкитувчилар сони
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Ta’lim yo‘nalishlari