Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti nafaqat O`zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchi va yetakchi oliy ta`lim muassasasi hisoblanadi: 15 ta fakultet, 80 ta kafedra, 16 ta qo‘shma ta’lim dasturi, Bitiruvchilar soni 200 000+

Makroiqtisodiyot kafedrasi

Vaxabov Abduraxim Vasikovich - Kafedra mudiri

 100174 Toshkent shahar Olmazor tumani, Universitet ko’chasi 4-uy

 Chorshanba-Juma, 15:00 – 17:00

+998 98 360-33-30

 


Kafedra tarixi va asosiy faoliyati

Makroiqtisodiyot (sobiq Xalqaro Iqtisodiy Munosabatlar) kafedrasi 1996 yilda tabiiy fakultetlarning iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi asosida tashkil etilgan. Kafedra tashkil etilgandan boshlab 2009 yilgacha Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo‘nalishi bo‘yicha bakalavr va Xalqaro iqtisodiy munosabatlar, Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti mutaxasisliklari bo‘yicha magistrlar tayyorlangan. 2010 yildan kafedrada Makroiqtisodiyot mutaxasisligi bo‘yicha magistrlarni tayyorlash boshlaganligi uchun kafedraning nomi Makroiqtisodiyotga o‘zgartirildi. Kafedra 2010-2011 o‘quv yilidan Ijtimoiy ish (pensiya taminoti) yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar va magistrlar tayyorlab kelmoqda. 2019-2020 o‘quv yilidan boshlab “Makroiqtisodiyot” mutaxassisligi bo‘yicha magistrlar tayyorlash qayta yo‘lga qo‘yildi.

Makroiqtisodiyot kafedrasiga 1996 yildan boshlab iqtisodiyot fanlari doktori, professor A.V.Vaxabov rahbarlik qilmoqda.


Kafedrada o‘qitiladigan fanlar

Fan nomiFan haqida qisqacha ma’lumot
1Buxgal-teriya hisobi va auditiqtisodiy bilimlarni nazariy asoslarlarini, buxgalteriya hisobi va auditning ob’ektlari, xo‘jalik mablag‘lari va ularni kelib chiqish manba-lari, korxonalar o‘rtasida hisob-kitoblarni yo‘lga qo‘yish, debitorlik va kreditorlik qarzlarini kamaytirish, auditorlik tekshiruvining turlari va shakllari, korxonalarni moliyaviy faoliyati va ular to‘g‘risidagi to‘liq va ishonarli ma’lumotlarni  shakllantirish, taqdim etish, uning me’yoriy huqu-qiy  asoslarini o‘rgatish va ularni amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini shakllantirishdan iborat.
2Statis-tikastatistikaning metodi va amaliyoti sohasida chuqur kasbiy bilimlar va zaruriy o‘quv malakasini shakllantirishdir
3Mikro-iqtiso-diyot va makro-iqtisodiyotiqtisodiy bilimlarning nazariy asoslarini, iqtisodiyotning asosiy tushunchalari va kategoriyalarin, iqtisodiy qonunlar va tamoyillarini o‘rgatish hamda ularni amaliyotda tatbiq etish ko‘nikmasini shakllantirish
4Jahon iqtiso-diyoti va xalqaro iqtisodiy munosa-batlarjahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarga oid nazariy va amaliy bilimlarni berish, ularda jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning rivojlanish qonuniyatlarini chuqur tahlil etish bo‘yicha yo‘nalish profiliga mos bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish
5Mehnat iqtiso-diyotimehnat munosabatlari sohasidagi qonuniyat-larni, shu jumladan mehnat kategoriyasining moxiyati, mehnat jarayon-larini namoyon bo‘lishi-ning o‘ziga xos shakllari, mehnat bozorini rivoj-lantirish va uning amal qilish mexanizmi samara-dorligini oshirish, aholi bandligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini, mehnatni faoliyatini tashkil etish, mexnatga haq to‘lash, mehnatning samarador-ligi, mehnat unumdorligi, aholini turmush darajasi va daromadlari, mehnat migratsiyasi bilan bog‘liq bir qator masalalarni o‘rgatish hamda uni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmasini hosil qilish
6Pul va banklarpulning zarurligi, mohiyati, pul nazariyalari va pul aylanmasi, kredit va kredit munosabatlari, banklar va bank tizimi, valyutalarning xalqaro miqyosdagi harakatini tashkil qilish bo‘yicha chuqur nazariy va amaliy bilimlar berish
7Inson taraq-qiyotiO‘zbekiston va jahonda inson taraqqiyoti va aholi turmush darajasini oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini o‘rgatish
8Global iqtiso-diy rivojlanishhozirgi kundagi zamonaviy konsepsiya va g‘oyalarning mazmun-mohiyati, asosiy yo‘nalishlari, ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari va shu kabi bir qator nazariy bilimlar berish
9Ijti-moiy ta’mi-notga kirish va ijti-moiy siyosatdavlat ijtimoiy siyosatini amalga oshirish mexanizmini takomillashtirish, aholining turmush darajasini izchil oshirish va sifatini yaxshilash, aholining ijtimoiy nochor qatlamlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimini mohiyatini o‘rgatish
10Ijti-moiy soha iqtiso-diyotiijtimoiy soha iqtiso-diyotining nazariy asoslari, rivojlanish qonuniyatlari, tamoyil-lari va kategoriyalarini o‘rgatish hamda ularda o‘z bilimlarini amaliyotga tatbiq etish ko‘nikma-larini  shakllantirish
11Barqaror rivoj-lanish va yashil iqtisodiyot asoslarinazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, yashil iqtisodiyotga uslubiy yondoshuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, qonunlar  va kategoriyalar mazmun-mohiyatini bilish, ularga nisbatan shaxsiy munosabatni shakllantirish orqali insonning hayotdagi o‘rni va ahamiyatini ochib berish
12Pul, kredit va bank ishipulning zarurligi, mohiyati, pul nazariyalari va pul aylanmasi, kredit va kredit munosabatlari, banklar va bank tizimi, valyutalarning xalqaro miqyosdagi harakatini tashkil qilish bo‘yicha chuqur nazariy va amaliy bilimlar berish
13Moliyamoliya tizimi, korxona moliyasi, davlat moliyasi, O‘zbekiston Respublika-sida byudjetlashtirish jarayoni, davlat byudje-tining g‘azna ijrosi to‘g‘risidagi nazariy-amaliy bilimlarini kengaytirish va chuqur-lashtirish, ularda iqtiso-diyotni modernizatsiya-lashni chuqurlashtirish jarayonida moliya tizimi-dagi, moliyalashtirish sohasidagi jumladan ijtimoiy byudjetlashti-rish, byudjet ijrosi natijakorligini oshirish borasida malakaviy ko‘nikmalarni shakllantirish
14Pensiya tizimi rivojlanishi-ning xorij tajribasipensiya tizimlarining vujudga kelishi va rivojlanish bosqichlari, jahondagi pensiya tizimlarini isloh etish modellari, O‘zbekistonda pensiya tizimining tashkil topishi va rivojlanish to‘g‘risida tizimli, kompleks bilim, iqti-sodiy qarash va ko‘nikma-larni shakllantirish
15Davlat pensiya ta’minoti va pensi-yani hisob-lashdavlat pensiya ta’minoti to‘g‘risida nazariy bilimlar berish, ularda jahon tajribasi va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bu boradagi institutsional islohot-larning pensiya ta’minoti tizimini boshqaruvidagi o‘rni to‘g‘risida kasbiy bilimlar va zaruriy o‘quv malakasini shakllantirish
16Jamg‘arib borila-digan pensiya ta’mi-notijamg‘arib boriladigan pensiya ta’minoti va investitsion jarayonni faollashtirish hakida nazariy bilimlar berish, jamg‘ariladigan  pensiya ta’minoti afzalliklari va investitsion jarayonni faollashtirishni boshqa-rish va takomillashtirish to‘g‘risida kompleks bilimlar va amaliy ko‘nik-malarni shakllantirish
17Kambag‘allik va uni qisqar-tirish yo‘na-lishlarikambag‘allik tushunchasi, uning kelib chiqish sabablari, kambag‘allik darajasini qisqartirish-da aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining manzilligini kuchayti-rishning zarurligi, mohiyati va amalga oshirish mexanizmi to‘g‘risida tizimli kompleks bilim, iqtisodiy qarash va ko‘nikmalarni shakllantirish
18Ijtimoiy sug‘urtabozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy sug‘urtaning nazariy va amaliy asoslarini jaxon tajribasiga asoslangan holda o‘rganish

Tadqiqotchilar va ilmiy ishlar

Kafedrada yaratilgan ilmiy maktab haqida ma’lumot

Kafedrada taniqli olim i.f.d., prof. A.V.Vaxabovning rahbarligida “Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash va barqaror iqtisodiy osishni taminlashning konseptual asoslarini takomillashtirish” mavzusida ilmiy maktab yaratilgan. 33 ta iqtisodiyot fanlari doktorlari va nomzodlari jumladan, Koreya Respublikasi, Xitoy, Turkiya, Qirgiziston fuqarolari dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilishgan.


Kafedrada dissertatsiya ishini himoya qilgan tadqiqotchilar

Tadqiqotchining F.I.ShDissertatsiya ishi mavzusi
Kim Se Gon (Koreya Respublikasi fuqarosi), Nomzodlik, 2000 yilVosproizvodstvo valovogo vnutrennego produkta v stranax Sredney Azii v usloviyax perexoda k rыnochnoy ekonomike
Muminov Nozim Gafforovich, Nomzodlik, 2001 yilBozor munosabatlari shakllanishi davrida O‘zbekiston iqtisodiyotidagi tarkibiy o‘zgarishlar
Dolimov Ravshan To‘rabekovich, Nomzodlik, 2002 yilPensiya tizimini isloh qilishning jahon tajribasi va undan o‘tish iqtisodiyotida foydalanish
Axmedov Bexzod Boxodirovich, Nomzodlik, 2002 yilDenejnыe doxodы i rasxodы naseleniya Respubliki Uzbekistan v usloviyax perexodnoy ekonomiki
Baxar Burtan Dogan (Turkiya fuqarosi), Nomzodlik, 2005 yilBozor iqtisodiyotiga o‘tish davrida O‘zbekiston-Turkiya iqtisodiy munosabatlarining rivojlanishi
Mirzaev Shakir Aripovich, Nomzodlik, 2006 yilPuti usileniya adresnosti sotsialnoy zaщitы naseleniya v usloviyax perexodnoy ekonomiki (na materialax Uzbekistana)
Nuraliev Nuriddin Nuralievich (Qirg‘iziston fuqarosi), Nomzodlik, 2006 yilLiberalizatsiya vneshney torgovli Kыrgыzskoy Respubliki v usloviyax perexodnoy ekonomiki
Umarov Abduvaxob Tursunovich , Nomzodlik, 2007 yilMintaqa iqtisodiy salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirishning ekologik jihatlari (Toshkent viloyati misolida)
Zikrillaeva Nadira Axmedovna, Nomzodlik, 2008 yilTeoreticheskie aspektы povыsheniya konkurentosposobnosti natsionalnoy ekonomiki v usloviyax perexodnoy ekonomiki (na materialax realnogo sektora ekonomiki Uzbekistana)
Djumanova Ra’no Fayzullaevna, Nomzodlik, 2008 yilAholi turmush darajasi: ko‘rsatkichlari va uni oshirish yo‘llari
Ro‘zmetov Sherzod Baxtiyarovich, Nomzodlik, 2009 yil Uzbekiston tijorat banklari depozit bazasini mustahkamlash yo‘llari
Musaev Bexzod Anvarovich, Nomzodlik, 2009 yil Sovershentsvovanie mexanizma finansovogo kontrolya pri ispolnenii Gosudarstvennogo byudjeta Respubliki Uzbekistan
Akromov Xurshid Majlimboevich, Nomzodlik, 2010 yilUzbekiston Respublikasi Qimmatli qogozlar bozorining rivojlanishiga makroiqtisodiy siyosatning ta’siri
Maxmudova Guljaxon Nematdjonovna, Nomzodlik, 2010 yil Agrar sohani investitsiyalash samaradorligini oshirish yo‘nalishlari
Rasulova Dilfuza Valievna, Doktorlik (DSc), 2010 yil Bozor munosabatlari tizimida ishchi kuchi migratsiyasining nazariy – uslubiy asoslarini takomillashtirish
Daminov Dilshod Sharipovich, Nomzodlik, 2011 yil O‘zbekiston soliq tizimida to‘g‘ri soliqlarni hisoblash mexanizmini takomillashtirish
Razыkova Gulnora Xikmatovna, Nomzodlik, 2011 yil Ekonomicheskiy mexanizm realizatsii promыshlennoy politiki v usloviyax modernizatsii ekonomiki Uzbekistana
Abdunazarova Nodira O‘ktamovna, Nomzodlik, 2011 yil Mesto bankovskogo sektora v ekonomicheskom razvitii regionov
Ergashev Ilxom Obidovich. Nomzodlik, 2011 yil Milliy bozorni himoyalashda aksiz solig‘idan samarali foydalanish yo‘llari
Aliqoriev Olimxon Furqat o‘g‘li, Nomzodlik, 2011 yil Tijorat banklarida yangi xizmat turlarini rivojlantirish yo‘nalishlari
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, Nomzodlik, 2012 yil Fermer xo‘jaliklarida iqtisodiy diagnostikani takomillashtirish
Zaxidova Shirin Shirzatovna, Nomzodlik, 2012 yil Oliy ta’lim xizmatlari bozorining amal qilish mexanizmi samaradorligini oshirish (O‘zbekiston materiallari asosida)
Sultanbekova Munira Baxodirovna, Nomzodlik, 2012 yil O‘zbekiston Respubli-kasida investitsiya fondlarini rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish
Murodova Nodira Qullievna, Doktorlik (DSc), 2016 yil Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik-ni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning nazariy asoslarini takomillashtirish
Maxmudova Guljahon Ne’matjonovna, Doktorlik (DSc), 2018 yil Iqtisodiyotni modernizatsiyalash modellarining nazariy asoslarini takomillashtirish
Raxmonov Norim Razzoqovich, Doktorlik (DSc), 2019 yil Mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish asosida oliy ta’lim tizimida kadrlar tayyorlash sifatini oshirish
Imomov Rustam Nazrullaevich, (PhD), 2020 yil Davlat tomonidan qishloq xo‘jaligini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish
Rejabov Xayrulla, (PhD), 2020 yil Oliy ta’lim xizmatlari va mehnat bozori o‘rtasidagi munosabatlarni takomillashtirish
Baxtiyorov Bobur Baxodir o‘g‘li, (PhD), 2020 yil Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo‘nalishlari
Xadjikulova Saodat Narimonovna, (PhD), 2020 yil Xalqaro moliya institutlari tomonidan kichik biznes sub’ektlarini kreditlashni takomillashtirish
Xudoyberdiev Zafar, Doktorlik (DSc), 2020 yil Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mehnat bozorini amal qilish mexanizmini takomillashtirish
Umarov Jasur Tursunovich, PhD, 2021 yil Davlat xaridlari tizimini takomillashtirishning metodologik jihatlari
Umurzakova Mo‘tabar Nodir qizi, PhD, 2021 yil O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilishda tibbiy sug‘urtani rivojlantirishning istiqbollari

Kafedrada tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilar

Tadqiqotchining F.I.ShDissertatsiya ishi mavzusi
Raximjonov Azizjon Voxidjon o‘g‘li. Tayan doktorantNodavlat pensiya fondlarini rivojlantirishning xorij tajribasidan O‘zbekiston pensiya tizimini takomillashtirishda foydalanish imkoniyatlari
Muxamedova Sevara Abdukaxxorovna. Tayan doktorantAxolini turmush sifatini yaxshilash va xarajatlari tarkibini takomillashtirish muammolari
Narmanov Ulug‘bek Abdugapparovich. Tayan doktorantUy xo‘jaligida bandlikni ta’minlashning  iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish
Amanova Maftuna Davlatboy qizi. Tayan doktorantSovershenstvovanie mexanizma sokraщeniya tenevogo sektora na osnove sifrovizatsii ekonomiki

Kafedradagi fundamental, amaliy va innovatsion grantlar haqida ma’lumot

Kafedra a’zolari 2000-2020 yillarda 10ta xalqaro ilmiy grantlarga sazovor bo‘lgan va ular amalga oshirilgan. 2005-2020 yillarda kafedra a’zolari O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligining uch fundamental va 3 amaliy grantini muvaffaqiyatli amalga oshirishdi. Kafedra professor-o‘qituvchilari 2021 yilda e’lon qilingan amaliy loyihalar tanlovida A-OT-2021-461-“Umumta’lim muassasalarida moliyaviy savodxonlik asoslari va qimmatli qog‘ozlar bozorini o‘rganish bo‘yicha multimedia texnologiyalariga asoslangan o‘quv kursi platformasini yaratish” amaliy loyiha grantiga (709,3 mln. so‘m) sazovor bo‘ldilar va amalga oshirmoqdalar.


Mahalliy va xorijiy hamkorlar bo‘yicha ma’lumot

Tashkilot va muassasa nomiFiliallari to‘g‘risida ma’lumot
O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasiHar bir viloyatda boshqarma, har bir tumanda bo‘linmasi mavjud
O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasiHar bir viloyatda boshqarma, har bir tumanda bo‘linmasi mavjud
O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiHar bir viloyatda boshqarma, har bir tumanda bo‘linmasi mavjud
O‘zbekiston Respublikasi  Iqtisodiy rivojlanish va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi  Prognozlash-tirish va makroiq-tisodiy tadqiqotlar instituti 
«Trastbank» xususiy aksiyadorlik bankiFiliallari mavjud
Germaniyaning Bremenxafen Amaliy fanlar universiteti 
Italiyaning Rim Sapiensa Universiteti 

Kafedra tarkibi

Professor-o‘qituvchining F.I.Sh.Ilmiy darajasi, unvoni
Vaxabov Abduraxim VasikovichKafedra mudiri. i.f.d., professor
Alimov Rovshan Arifjonovichi.f.d., professor
Kulmatov Olimjon Abdilloevichi.f.n., dotsent
Sultanova Lola Sharopovnai.f.n., dotsent
Zoxidova Shirin Sherzatovnai.f.n., dotsent
Sharipov Quvondiq BaxtiyorovichPhd, dos.
Rejapov Xayrullo Xikmatil-laevich Phd, dos.
Baxtiyorov Bobur Baxtiyor ugliPhd, katta o‘qituvchi
Umurzakova Mutabar Nodir kiziPhd, katta o‘qituvchi
Raxmonov Sherzod Ibragimovich katta o‘qituvchi
Xajibakiev Shuxrat Xujayorovichkatta o‘qituvchi
Raxmatova Hargiza Agzamovna   katta o‘qituvchi
Fayzullaev Jonibek Negmatullaevichkatta o‘qituvchi
Mirzaeva Azizaxon Sherzodovnao‘qituvchi
Raxmonov Bekzod Ibragimovich o‘qituvchi
Akramov Xurshid Majlimboevichi.f.n., katta o‘qituvchi

Kafedrada so‘ngi ikki yilda chop etilgan darslik, o‘quv-qo‘llanma va monografiyalari

Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Toshmatov Sh.A., Butaboyev M.T. Yashil iqtisodiyot. Darslik. -Toshkent.: “Universitet” 2020 296 b.  
A.V. Vaxabov, Sh.X.Xajibakiev, Sh.A.Toshmatov. Jahonda “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish modellari va uni O‘zbekistonda amalga oshirish xususiyatlari. Monografiya. Toshkent.: “Universitet” 2020, 278 b.
A.V. Vaxabov, B.B. Baxtiyorov. Aholining ijtimoiy jihatdan muhtoj qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish tizimining manzilliligini kuchaytirish mexanizmini takomillashtirish. Monografiya. Toshkent.: “Universitet” 2020
Mamanazarov M. Mikroekonomika: teoriya i praktika. Uchebnik. - Buxara: 2020, - 420 s.  
Institutsional iqtisodiyot: darslik./ - H.P.Abulqosimov, A.A.Qulmatov- T.: 2020. - 430 b
Vaxabov A.V. Zaxidova Sh.Sh. Baxtiyorov B.B. Ijtimoiy ish va ijtimoiy ta’minotga kirish. Darslik. Qayta ishlangan va  to‘ldirilgan nashr. – Toshkent. Innovatsiya-Ziyo. 2020, 152 bet  
O.S. Dusmuxamedov. Osnovы kreativnogo predprinimatelstva. Uchebnoe posobie. GIIKUz. – Tashkent, 2021. – 158 s.
Rejapov X.X. Oliy ta’lim xizmatlari va mexnat bozori o‘rtasidagi munosabatlarni takomillashtirishning metodologik muammolari. Monografiya. - Toshkent.: “Universitet” 2021
Umurzakova M.N. O‘zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilishda tibbiy sug‘urtani rivojlantirishning istiqbollari. Monografiya. – Toshkent 2021.131 b.
Vaxabov A.V., Amanova M.D. i drugie.  Sovremennыe osobennosti vliyanie tenevoy ekonomiki na postsovetskom prostranstve i puti smyagcheniya yee posledstviy. Mejdunarodnaya kollektivnaya monografiya. – T.: Universitet. 2021. – 372 s.