NICOPA: aniq qishloq xo‘jaligi uchun yangi va innovatsion kurslar

NICOPA loyihasining asosiy maqsadi aniq qishloq xo‘jaligida Geografik axborot tizimi (GIS), BigData, masofaviy zondlash kabi yangi texnologiyalarni qo‘llagan holda o‘quv dasturlarini modernizatsiya qilishdan iborat.

Innovatsion o‘quv dasturlarini sinovdan o‘tkazish va natijalarni tarqatish bo‘yicha belgilangan tadbirlar:

• Ta’lim dasturlari bo‘yicha mavjud o‘quv dasturlarini tahlil qilish va yangilash

• sohadagi yangi yutuqlar, mehnat bozori talablari va Boloniya jarayoni bo‘yicha yangi sertifikatlangan o‘quv dasturlarini ishlab chiqish

Batafsil: NICOPA Agenda Online Master Classes Jan21