Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека является первым и ведущим высшим учебным заведением не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии: 15 факультетов, 80 кафедры, 16 совместных образовательных программ, Количество выпускников 200 000+

Matematika fakulteti

Muallif: Zikirov O.S
Kitobning nomi: Matematik fizika tenglamalari
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Kurganov K.A
Kitobning nomi: Iqtisodchilar uchun oliy matematika fanidan ma‘ruza va mashqlar
Nashr yili: 2014
Yuklab olish

Muallif: Mamadaliev N, Tuhtasinov M
Kitobning nomi: Variatsion hisob va optimal boshqaruvning asosiy masalalari
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Blagodatskix I
Kitobning nomi: Оptimal boshqaruvga kirish (chiziqli nazariya)
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: To‘ychiev Т, Tishabaev J, Djumaboev D, Kitmanov A
Kitobning nomi: Kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar nazariyasi fanidan mustaqil ishlar
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Alekseyev V, Galeyev E, Tixomirov V
Kitobning nomi: Optimallashtirishdan masalalar to‘plami. Nazariya. Misollar. Masalalar
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: To‘xtasinov M
Kitobning nomi: Jarayonlar tadqiqotidan masalalar to‘plami – I (O‘quv qo‘llanma)
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: To‘xtasinov M
Kitobning nomi: Jarayonlar tadqiqoti (Darslik)
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Formanov Sh
Kitobning nomi: : Ehtimolliklar nazariyasi
Nashr yili: 2014
Yuklab olishMuallif: Abdullayev J, Eshqobilov Y,  G‘anixo‘jayev R
Kitobning nomi: Funksional analiz (misol va masalalar yechish) I qism
Nashr yili: 2015
Yuklab olish


Muallif: Formanov Sh.Q.
Kitobning nomi: Aktuar matematika (Darslik

Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Ayupov Sh, Omirov B, Xudoyberdiyev A, Haydarov F
Kitobning nomi: Algebra va sonlar nazariyasi
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Alimov Sh, Ashurov R
Kitobning nomi: Matematik analiz 1-qism
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Alimov Sh, Ashurov R
Kitobning nomi: Matematik analiz 2-qism
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Alimov Sh, Ashurov R
Kitobning nomi: Matematik analiz 3-qism
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: A.Y.Narmanov
Kitobning nomi: Analitik geometriya
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: D.Q.Durdiyev
Kitobning nomi: Xususiy hosilali differensiyali tenglamalar
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Z.I.Agzamova
Kitobning nomi: Ingilis tili
Nashr yili: 2021
Yuklab olish


Muallif: N.M.Jabborov
Kitobning nomi: Oliy matematika va uning tatbiqlariga doir masalalar to‘plami (I-qism, III-jild)
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: M.Salohiddinov, B.Islomov
Kitobning nomi: “Matematik fizika tenglamalari” fanidan masalalar to‘plami
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: J.I.Abdullayev, Y.X.Eshqobilov, R.N.G‘anixo‘jayev
Kitobning nomi: Funksional analiz
Nashr yili: 2015
Yuklab olish


Muallif: Sh.Q.Formanov
Kitobning nomi: Aktuar matematika
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Sh.Alimov, R.Ashurov
Kitobning nomi: Matematik analiz (1-qism)
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Sh.Alimov, R.Ashurov
Kitobning nomi: Matematik analiz (2-qism)
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Sh.Alimov, R.Ashurov
Kitobning nomi: Matematik analiz (3-qism)
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: J.O.Aslonov
Kitobning nomi: Chiziqli algebra va analitik geometriya
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: A.Y.Narmanov, A.S.Sharipov, J.O.Aslonov
Kitobning nomi: Differensial geometriya va topologiya kursidan masalalar to‘plami
Nashr yili: 2014
Yuklab olish


Muallif: A.A.Abdushukurov, T.M.Zuparov
Kitobning nomi: Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika
Nashr yili: 2015
Yuklab olish


Muallif: N.X.Kasimov, R.N.Dadajanov, F.N.Ibragimov
Kitobning nomi: Diskret matematika va matematik mantiq asoslari
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: A.B.Begmatov, M.I.Ruzmatov
Kitobning nomi: Ko‘p fazali muhitlar mexanikasi asoslari
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: J.E.Ruziyev
Kitobning nomi: Oliy matematika
Nashr yili: 2023
Yuklab olish


Muallif: Sh.Q.Formanov
Kitobning nomi: Ehtimollik nazariyasi
Nashr yili: 2014
Yuklab olish


Muallif: A.K.Muxamedov
Kitobning nomi: Tasodifiy miqdorlar uchun limit teoremalar
Nashr yili: 2023
Yuklab olish


Muallif: M.To‘xtasinov
Kitobning nomi: Jarayonlar tadqiqotidan masalalar to‘plami
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Т.К.Юлдашев, Ф.Д.Рахмонов
Kitobning nomi: Дифференциальные и интегродифференциальные уравнения в частных производных высокого порядка
Nashr yili: 2022
Yuklab olish


Muallif: Н.Мамадалиев
Kitobning nomi: Разрешение конфликтных ситуatsiй, описываемых дифференциальными уравнениями с запаздывающим аргументом
Nashr yili: 2022
Yuklab olish


Muallif: A.R. Ryabushko
Kitobning nomi: Oliy matematikadan individual topshiriqlar to‘plami 3- qism
Nashr yili: 2023
Yuklab olish


Muallif: N.M.Jabborov
Kitobning nomi: Oliy matematika va uning tatbiqlariga doir masalalar to‘plami (II-qism, IV-jild)
Nashr yili: 2017
Yuklab olish