Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека является первым и ведущим высшим учебным заведением не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии: 15 факультетов, 80 кафедры, 16 совместных образовательных программ, Количество выпускников 200 000+

Matematika fakulteti

Muallif: Zikirov O.S
Kitobning nomi: Matematik fizika tenglamalari
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Kurganov K.A
Kitobning nomi: Iqtisodchilar uchun oliy matematika fanidan ma‘ruza va mashqlar
Nashr yili: 2014
Yuklab olish

Muallif: Mamadaliev N, Tuhtasinov M
Kitobning nomi: Variatsion hisob va optimal boshqaruvning asosiy masalalari
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Blagodatskix I
Kitobning nomi: Оptimal boshqaruvga kirish (chiziqli nazariya)
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: To‘ychiev Т, Tishabaev J, Djumaboev D, Kitmanov A
Kitobning nomi: Kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar nazariyasi fanidan mustaqil ishlar
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Alekseyev V, Galeyev E, Tixomirov V
Kitobning nomi: Optimallashtirishdan masalalar to‘plami. Nazariya. Misollar. Masalalar
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: To‘xtasinov M
Kitobning nomi: Jarayonlar tadqiqotidan masalalar to‘plami – I (O‘quv qo‘llanma)
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: To‘xtasinov M
Kitobning nomi: Jarayonlar tadqiqoti (Darslik)
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Formanov Sh
Kitobning nomi: : Ehtimolliklar nazariyasi
Nashr yili: 2014
Yuklab olishMuallif: Abdullayev J, Eshqobilov Y,  G‘anixo‘jayev R
Kitobning nomi: Funksional analiz (misol va masalalar yechish) I qism
Nashr yili: 2015
Yuklab olish


Muallif: Formanov Sh.Q.
Kitobning nomi: Aktuar matematika (Darslik

Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Ayupov Sh, Omirov B, Xudoyberdiyev A, Haydarov F
Kitobning nomi: Algebra va sonlar nazariyasi
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Alimov Sh, Ashurov R
Kitobning nomi: Matematik analiz 1-qism
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Alimov Sh, Ashurov R
Kitobning nomi: Matematik analiz 2-qism
Nashr yili: 2018
Yuklab olish


Muallif: Alimov Sh, Ashurov R
Kitobning nomi: Matematik analiz 3-qism
Nashr yili: 2018
Yuklab olish