Илмий кенгашлар

Ўзбекистон Миллий университети ҳузурида фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражаларини берувчи 9 та Илмий кенгашлар фаолият юритади.


Илмий кенгаш шифри ва номиИхтисослик шифриИхтисосликлар номиИлмий кенгаш раиси ва илмий котиби Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони
1.DSc.27.06.2017.FМ.01.01(физика-математика фанлари бўйича)
01.01.01
01.01.02
01.01.05
01.01.06
Математик анализ;Дифференциал тенгламалар ва математик физика;Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика;Алгебраф.-м.ф.д., проф., академик Садуллаев Азимбой Садуллаевич - раис
Тел.: 246-39-26E-mail: sadullatv@mail.ru
Ф.-м.ф.н., доц. Ботиров Ғолибжон Исроилович илмий котиб
Тел.: (90) 326-37-64E-mail: botirovg@yandex.ru
2.DSc27.06.2017.К.01.02(кимё фанлари бўйича)
02.00.01 
02.00.02
02.00.03
02.00.04
Ноорганик кимё;Аналитик кимё;Органик кимё;Физик кимё
к.ф.д., проф. Шарипов Хасан Турапович - (раис)
Тел.: (93) 388-68-89   
E-mail: sharkhas@yandex.ru
к.ф.д., доц. Гафурова Дилфуза Анваровна - илмий котиб
Тел.: (97) 735-50-53
E-mail: ddgafurova@mail.ru
3.DSc.27.06.2017.FМ.01.02(физика-математика фанлари бўйича)
01.01.03
05.01.02
05.01.05
05.01.07
Ҳисоблаш математикаси ва дискрет математика;Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш;Ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. Ахборот хавфсизлиги;Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуит.ф.д., проф. Марахимов Авазжон Рахимович - раис
Тел.: (71) 227-12-24
ф.-м.ф.д. Рахмонов Зафар Равшанович илмий котиб
Тел.: (71) 246-70-51
E-mail: zraxmonov@inbox.ru
4.DSc.27.06.2017.Tar.01.04(Тарих фанлари бўйича)07.00.01Ўзбекистон тарихит.ф.д., проф. Маврулов Абдухалил Абдулхаевич раис
Тел.: (90) 966-81-97
Т.ф.д., проф.в.б. Юнусова Хуршида Эркиновна илмий котиб
Тел.: (93) 380-27-72
E-mail: khurshida@mail.ru
5.DSc.27.06.2017.F.01.05(фалсафа фанлари бўйича)
09.00.01 
09.00.02 09.00.03 
09.00.04
Онтология, гносеология ва логика;Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси;Фалсафа тарихи;Ижтимоий фалсафа
ф.ф.д., проф. Ҳакимов Назар Ҳакимович раис
Тел.: (93) 378-45-51
E-mail: hakimovnazar@rambler.ru
ф.ф.д. (DSc) Абдуллаева Насиба Буроновна илмий котиб
Тел.: (93) 597-70-43
E-mail: nasiba.abdullayeva.1969@mail.ru
6.DSc.27.06.2017.G01.06(география фанлари бўйича)11.00.01 
11.00.02
Табиий география;Иқтисодий ва ижтимоий географияг.ф.д., проф. Сабитова Наила Исмаиловна раис
Тел.: (93) 561-25-69E-mail: nellisabitova@mail.ru
г.ф.н., доц. Шарипов Шавкат Мухамажанович илмий котиб
Тел.: (90) 359-14-59
E-mail: shavkat.sharipov.1977@mail.ru
7.DSc.28.12.2017.Ped.01.09(аниқ фанлар (математика, информатика, физика, астрономия, кимё, биология, география) бўйича)13.00.02Таълим ва тарбия назарияси ва методологиясиф.-м.ф.д., проф. Арипов Мирсаид раис
E-mail: mirsaidaripov@mail.ru
п.ф.д., проф. Қурбонов Мирзаахмад илмий котиб
Тел.: (94) 635-85-18
E-mail: kurbanov1949@bk.ru
8.DSc.27.06.2017.Psi.01.07(психология фанлари бўйича)19.00.01 19.00.05Психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси;Ижтимоий психология. Этнопсихологияп.ф.д., проф. Шоумаров Ғайрат Бахромович раис
Тел.: (97) 333-47-69
п.ф.н., доц. Расулов Абдумумин Ибрагимович илмий котиб
E-mail: abdi_1970@mail.ru
9.DSc.29.08.2017.S.01.08(Сиёсий фанлар бўйича)23.00.01 23.00.02 23.00.03Сиёсат назарияси ва фалсафаси;Сиёсий институтлар, жараёнлар ва технологиялар;Сиёсий маданият ва мафкурас.ф.д., проф. Пахрутдинов Шухритдин Ильясович раис
Тел.: (90) 321-57-58
Фалсафа доктори PhD Ташанов Абдухолиқ Дайнович илмий котиб
Тел.: (90) 321-23-60
E-mail: abdu_xoliq07@mail.ru
10.
Dsc.26.04.2018.Fil.01.10 рақамли 
Илмий кенгаш
10.00.04  10.00.06 

Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти;

Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик, таржимашунослик

ф.ф.д., проф. А.Г.Шереметьева

Илмий кенгаш илмий котиби ф.ф.н., доц. Ш.О.Назирова

11.
11.DSc.28.12.2017.Ped.01.09  – рақамли Илмий кенгаш
13.00.02  

Таълим ва тарбия назарияси ва методолдогияси (аниқ фанлар (математика, информатика, физика, астрономия, кимё, биология, география) бўйича)

Илмий кенгаш илмий котиби .

Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
15275 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
56 Yo‘nalish bakalavr
91 Mutaхassislik magistratura