Илмий мактаблар

Ўзбекистон Миллий университетининг илмий мактаблари

Ўзбекистон Миллий университетида фаннинг турли соҳаларида ўзига хос тадқиқот тамойилларига, усулларига эга бўлган 43 та илмий мактаблар яратилган бўлиб, бу илмий мактабларни яратган олимлар ва уларнинг издошлари илм-фаннинг янги йўналишларига асос солдилар, мамлакатимиз фани ва таълими ривожига муносиб ҳисса қўшдилар.

 

Т.р

Илмий мактаб номи

Асосчиси

1.       

Эҳтимоллик назарияси ва математик статистика

академик Сирожиддинов Саъди Хасанович

2.       

Функционал анализ илмий мактаби

академик Саримсоқов Тошмуҳаммад Алиевич

3.       

Механика илмий мактаби

профессор М. Ф. Шулгин

4.       

Дифференциал тенгламалар илмий мактаби

академиклар М.С.Салоҳиддинов ва Т.Ж.Жўраев

5.       

Дифференциал операторларнинг спектрал назарияси илмий мактаби

академик Ш.О.Алимов

6.       

Функциялар назарияси илмий мактаби

академик А.Саъдуллаев

7.       

Бошқарув ва дифференциал ўйинлар назарияси илмий мактаби

академик Н.Ю.Сатимов

8.       

Синоптика илмий мактаби

профессорлар В. А. Джорджио  ва В. А. Бугаев

9.       

Назарий физика илмий мактаби

академик М.М.Мусахонов

10.   

Ядро ва космик нурлар физикаси илмий мактаби

академик С.А.Азимов

11.   

Оптика ва спектроскопия илмий мактаби

академик П.Қ.Ҳабибуллаев

12.   

Легирланган кремний физикаси илмий мактаби

профессор А.Т.Тешабоев

13.   

Органик яримўтказгичлар физикаси илмий мактаби

профессор М. А. Магрупов

14.   

Квант радиофизикаси илмий мактаби

профессор А.Т.Мирзаев

15.   

Ночизиқли астрофизика ва космогония илмий мактаби

профессор С. Н. Нуритдинов

16.   

Табиий бирикмалар ва биоорганик кимё илмий мактаби

академик О.С.Содиқов

17.   

Юқори молекулали бирикмалар кимёси илмий мактаби

академик Ҳ.У.Усмонов

18.   

Коллоид кимёси илмий мактаби

академик К.С.Аҳмедов

19.   

Ароматик бирикмаларни алкиллаш ва ациллаш реакциялари илмий мактаби

академик И.П.Цукерваник

20.   

Аналитик кимё илмий мактаби

академик Ш.Т.Толипов

21.   

Координацион бирикмалар кимёси илмий мактаби

академик Н.А.Парпиев

22.   

Макроцикллар кимёси илмий мактаби

профессор А.К.Тошмуҳамедова

23.   

Умуртқалилар зоологияси илмий мактаби

академик Т.З.Зоҳидов

24.   

Биокимё илмий мактаби

академик Ю.Х.Тўрақулов

25.   

Ғўза генетикаси илмий мактаби

академик Ж. А. Мусаев

26.   

Биофизика илмий мактаби

академик Б.О.Тошмуҳамедов

27.   

Генетик минералогия ва геокимё илмий мактаби

академик А.С.Уклонский

28.   

Ўрта Осиё литология ва формация илмий мактаби

академик В. И. Попов

29.   

Ўзбекистон гидрогеологияси илмий мактаби

профессор О.К.Ланге

30.   

Магматизм ва геодинамика-петрология илмий мактаби

академик Ҳ.М.Абдуллаев

31.   

Ўзбекистон микро ва наноминералогияси илмий мактаби

профессор Р.И.Конеев

32.   

Табиий география - ландшафтшунослик илмий мактаби

профессор Л.Н.Бабушкин

33.   

Ўзбекистон ижтимоий ва иқтисодий географияси илмий мактаби

профессор З. М. Акрамов

34.   

Тошкент тоғли ҳудудлар гидрологияси илмий мактаби

профессор В.Л.Шулц

35.   

Ўзбек адабий танқидчилиги илмий мактаби

профессор О.О.Шарафиддинов

36.   

Ўзбек тилшунослиги илмий мактаби

профессор А.Ғуломов

37.   

Ўзбек мумтоз адабиётини ўрганиш илмий мактаби

профессор Ғ.Каримов

38.   

Жадидчилик ва жадид адабиёти илмий мактаби

профессор Б.Қосимов

39.   

Ўрта Осиё археологияси илмий мактаби

академик М.Массон

40.   

Миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик тарихи илмий мактаби

профессор Р.Ҳ.Муртазаева

41.   

Маданият фалсафаси илмий мактаби

профессор А. Аюпов

42.   

Ҳамкорлик ва бошқариш психологияси илмий мактаби

профессор Э. Ғозиев

43.   

Ўзбек таржимашунослиги илмий мактаби

профессор Ғ. Саломов

 

Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
15275 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
56 Yo‘nalish bakalavr
91 Mutaхassislik magistratura