Ижтимоий-гуманитар фанлари соҳаларида илмий унвонларга талабгорлар учун

Дастурни юклаб олиш учун: Дастур.pdf

 

Фамилияси, исми,

отасинингисми

 ОТМ ёки ИТМ номи

Илмий унвон

15.11.2018 соат 14.00

1.

Алимарданов Тулкин Турдиевич

Ўзбекистон Миллий университети проф.в.б.

профессор илмий уовонини олиш учун

2.

Умаров Дилшоджон Маъруфович

Тошкент давлат юридик университети проректори

доцент илмий унвонини олиш учун

3.

Султонов Ўктамбек Абдулғаниевич

ЎзР ФА Шарқшунослик институти илмий ходим

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

4.

Утанова Сирдарёхон Хакимжоновна

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти ўзбек адабиёти тарихи бўлими илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

5.

Мухаммадаминов Саидакбар Абдурашидаович

ЎзР ФА Шарқшунослик институти илмий ходим

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

6.

Узакова Гузал Шариповна

Тошкент давлат юридик университети Экология ва аграр ҳуқуқи кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

7.

Саидолимов Саидхон Талатович

А.Авлоний номидаги ХТХҚТМОМИ, кафедра проф.в.б.

профессор илмий уовонини олиш учун

8.

Маматов Муминхан

Ўзбекистон Миллий университети Психология кафедраси доценти

профессор илмий уовонини олиш учун

9.

Курязов Улугбек Тураевич

Миллий рассомлик ва дизайн институти Ҳайкалтарошлик кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

10.

Кучкарова Мархабо Худайбергановна

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти  илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

11.

Джуманиязова Дилфуза Камаловна

Миллий рассомлик ва дизайн институти Ижтимоий фанлар кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

12.

Сабиров Алишер Турсунович

Тошкент давлат педагогика университети Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Холметова Шахло Абдугафуровна

Тошкент давлат педагогика университети Ижтимоий-иқтисодий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

14.

Турдимов Шомирза Ганиевич

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти  илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

15.

Адилов Ботир Балтабаевич

Ўзбекистон Миллий университети  Минтақавий иқтисодиёт кафедраси доц.в.б

доцент илмий унвонини олиш учун

16.

Садикова Раъно Абдуллаевна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Ислом иқтисодиёти ва молияси, зиёрат туризм кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

17.

Наcруллаев Неъматулло Хикматуллаевич

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Исломшунослик факультети декани

доцент илмий унвонини олиш учун

18.

Ибрагимова Гулчехра Тохировна

Тошкент давлат педагогика университети Ижтимоий-иқтисодий фанлар кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

19.

Турсунов Равшан Нормуратович

Ўзбекистон Миллий университети Жаҳон тарихи кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

20.

Абдумуминов Ойбек Бектемирович

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ катта илмий ходими

доцент илмий унвонини олиш учун

16.11.2018 соат 14.00

1.

Хамдамов  Улугбек Абдувахобович

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

2.

Омонов Хасан Сулайманович

Жиззах давлат педагогика институти Мусиқий таълим кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

3.

Кариев Одил Ахмаджанович

ЎзР ФА Шарқшунослик институти илмий ходим

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

4.

Муминов Нозим Гаффарович

Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт назарияси кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

5.

Ташпулатова Назира Курбановна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети халқаро журналистика назарияси ва амалиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

6.

Акбаров Машхурбек Исмоналиевич

Тошкент темир йўл мухандислари институти Иқтисодиёт ва менежмент кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

7.

Пулатов Хайрулла Шомубаракович

Тошкент архитектура-қурилиш институти Архитектура тарихи ва назарияси кафедраси доценти

профессор илмий унвонини олиш учун

8.

Ахмедова Санам Джалаловна

Тошкент давлат шарқшунослик институти, Шарқ фалсафаси ва маданияти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

9.

Шамсиева Ирода Махмудовна

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи-методик марказ катта илмий ходими

доцент илмий унвонини олиш учун

10.

Бабаева Доно Раззаковна

Тошкент давлат педагогика университети Мактабгача таълим кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

11.

Низамова Феруза Алимуллаевна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Мумтоз шарқ адабиёти ва манбашунослик кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

12.

Исмаилова Нуржаҳон Зухуриддиновна

Тошкент давлат педагогика университети Психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Исмаилов Гулом Мирзаевич

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти илмий котиби

катта илмий ходим  илмий унвонини олиш учун

14.

Матибаева Разия Балтабаевна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Хотин-қизлар бўлими бошлиғи

доцент илмий унвонини олиш учун

15.

Хушвактова Хуснобод Солиевна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Табиий фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

16.

Абдуллаев Нусратулла Хамидович

Миллий рассомлик ва дизайн институти Миниатюра ва китоб графикаси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

17.

Рахманкулова Барно Октамхановна

ТИҚХММИ Ахборот технологиялари кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

18.

Тешабаева Дилфуза Муминовна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Иккинчи чет тилини интенсив ўқитиш кафедраси мудири

профессор илмий унвонини олиш учун

19.

Ирискулов Мухамадавас Турсунович

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети РИАИМ бўлими бошлиғи

профессор илмий унвонини олиш учун

20.

Оринов Ахмаджон

Миллий рассомлик ва дизайн институти Театр безаги ва рангтасвир кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

21.

Маматкасимова Васила Акрамджановна

Ўзбекистон Миллий университети француз филологияси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

21.11.2018 соат 14.00

1.

Сиддикаова Ирода Абдузухуровна

Ўзбекистон Миллий университети  Қиёсий лингвистика кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

2.

Рафиддинов Сайфиддин Сайфулло ўғли

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фолклори институти катта илмий ходими

катта илмий ходими илмий унвонини олиш учун

3.

Джураев Дусмурод Уралович

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети РИАИМ бўлими ходими

доцент илмий унвонини олиш учун

4.

Улуғов Абдулла Ўзбекович

Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети доценти

профессор илмий унвонини олиш учун

5.

Досмухамедов Хуршид Набиевич

Ўзбекистон халқаро ислом академияси ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси мудири

профессор илмий унвонини олиш учун

6.

Сайдалиев Юсуфхон Аслонович

Ўзбекистон давлат консерваторияси Халқ чалғуларида ижрочилик кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

7.

Мякушко Татьяна Юрьевна

Ўзбекистон давлат консерваторияси Камер мусиқа ва концертмейстерлик маҳорати кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

8.

Очилов Эргаш Закирович

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фолклори институти катта илмий ходими

катта илмий ходими илмий унвонини олиш учун

9.

Саттарова Камилла Джумаевна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Шахарсозлик ва ландшафт архитектура кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

10.

Муратов Дониёр Махаматвалиевич

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Ислом фанлари кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

11.

Рашидова Машхура Каримовна

Тошкент архитектура-қурилиш институти Фалсафий ва ижтимоий-сиёсий фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

12.

Абдирашидов Аширали Абдирашидович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Ислом иқтисодиёти ва молияси, зиёрат туризм кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Раджабова Буробия Тангировна

ЎзР ФА Ўзбек тили , адабиёти ва фольклори институти  илмий ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

14.

Амбарсумян Анастос Алексеевич

Ўзбекистон Миллий университети Психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

15.

Қудратуллаева Рухсора Бахтияровна

Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт назарияси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

16.

Шакирова Зулфия Нормахаматовна

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Шарқ филологияси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

17.

Байтураев Эрлан Исакович

Ўзбекистон давлат жисмоний тария институти Миллий ва халқаро кураш турлари назарияси ва амалиёти кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

18.

Исламова Дилдора Хамидуллаевна

Тошкент давлат техника университети Фалсафа ва Миллий ғоя кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

19.

Ахмедов Ашраф

ЎзР ФА Шарқшунослик институти илмий ходим

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

20.

Бекмурадов Нурали Холматович

Ўзбекистон Миллий университети Минтақавий иқтисодиёт кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

22.11.2018 соат 14.00

1.

Рахимов Азизбек Салиевич

Тошкент давлат аграр университети ҳузуридаги Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тармоқ маркази ходими

катта илмий ходим илмий унвонини олиш учун

2.

Иззетова Эмине

Тошкент давлат шарқшунослик институти Шарқ фалсафаси ва маданияти кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

3.

Кадирова Сарвиноз Мухсиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Санъатшунослик ва маданиятшунослик кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

4.

Якубов Юсуф Мингишевич

Тошкент давлат аграр университети Гуманитар фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

5.

Абрайкулова Насиба Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Саҳна харакати ва жисмоний маданият кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

6.

Жумаев Ахмамат Шермаматович

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари универсиети Педагогика ва психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

7.

Эрмаматов Шоназар Жумакулович

Тошкент давлат шарқшунослик институти Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

8.

Захидова Саховат Абдукодировна

Ўзбекистон Миллий университети Манбашунослик ва архившунослик кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

9.

Махсудов Давронбек Рустамович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Ислом цивилизациясини ўрганиш ISESCO кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

10.

Садикова Шоиста Акбаровна

Тошкент давлат педагогика университети Мактабгача таълим кафедраси

доцент илмий унвонини олиш учун

11.

Низаметдинов Нажмиддин

Гуламович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Диншунослик ва жаҳон динларини қиёсий ўрганиш ЮНЕСКО  кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

12.

Кон Олег Викторович

Ўзбекистон Миллий университети Педагогика кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Шамшетова Анжим Карамаддиновна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари универсиети Педагогика ва психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

14.

Мухитдинов Фахритдин Мухитдинович

ЎзР Ички ишлар вазирлиги Академияси Криминология кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

15.

Акмалов Аббос Акрамович

Тошкент давлат педагогика университети Математика ва уни ўқитиш назарияси кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

16.

Шониёзов Махмуджон Очилович

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фолклори институти катта илмий ходими

катта илмий ходими илмий унвонини олиш учун

17.

Эргашев Кодир Отаджанович

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фолклори институти катта илмий ходими

катта илмий ходими илмий унвонини олиш учун

18.

Махмудова Хулкар Тилабовна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Хизмат фаолияти психологияси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

19.

Жуманиёзов Қудрат Сапоевич

Тошкент давлат педагогика университети Математика ва уни ўқитиш методикаси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

20.

Жўрабоев Отабек Рустамбек ўғли

ЎзР ФА Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейи илмий котиби

катта илмий ходими илмий унвонини олиш учун

21.

Махкмов Дурбек Нематович

Тошкент давлат юридик университети доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

23.11.2018 соат 14.00

1.

Хидиров Холмурод Норимович

Тошкент давлат аграр университети Гуманитар фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

2.

Чориев Мурод Шокиржонович

ЎзР Миллий гвардияси Харбий-техник институти доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

3.

Ахмедов Хамдам Аликулович

Тошкент давлат аграр университети Гуманитар фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

4.

Алимардонов Зохид Шукириллаевич

ЎзР Миллий гвардияси Харбий-техник институти доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

5.

Кенжаева Дилрабо Роминовна

Тошкент давлат аграр университети Гуманитар фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

6.

Юнусова Насиба Шарифовна

Тошкент темир йўл мухандислари институти Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

7.

Тоғаев Тулкин Маманазарович

Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети Ўзбек тилшунослиги кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

8.

Касимова Замира Абдуллаевна

Ўзбекистон Миллий университети  Жахон адабиёти кафедраси доц.в.б

доцент илмий унвонини олиш учун

9.

Хасанов Бахтиёр Уришович

ТИҚХММИ Менежмент кафедраси проф.в.б.

профессор илмий унвонини олиш учун

10.

Алимова Гулчехра Кабелевна

Тошкент давлат педагогика университети Психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

11.

Сангирова Умида Равшановна

ТИҚХММИ Иқтисодиёт кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

12.

Давлатова Адиба Рахматовна

Чирчиқ давлат педагогика институти Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Абдуллаев Мухаммат Хамзаевич

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фолклори институти катта илмий ходими

катта илмий ходими илмий унвонини олиш учун

14.

Оқилов Саидмухтор Сайдакбарович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси Ислом фанлари кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

15.

Максумханова Азизахон Мукадировна

ТИҚХММИ Иқтисодиёт кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

16.

Атаев Шукур-Али Аюб-Алиевич

ЎзР Миллий гвардияси Харбий-техник институти доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

17.

Юсубов Жамшидбек Қадамович

Ўзбекистон Миллий университети Миллий ғоя кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

18.

Назаров Хушнуд Иркинович

Ўзбекистон давлат консерваторияси Эстрада чолғу ижрочилиги кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

19.

Джураева Лейла Рахимджановна

М.В.Ломоносов номидаги МДУ Тошкентдаги филиали доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

20.

Намазова Шоира Абдузакировна

И.М.Губкина номидаги Нефть ва газ РДУ Тошкнт филиали доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

21.

Махмудов Камол Олимович

ЎзР Миллий гвардияси Харбий-техник институти доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун



                                                                                                                                     Ахмедова С.Б.



Ўқув жараёни
Асосий кўрсаткичлар
1182 Professor-o‘qituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo‘nalish bakalavr
71 Mutaхassislik magistratura