Ilmiy anjumanlar

O`zbekiston  Milliy unversitetida   2020 yilda o`tkaziladigan  xalqaro, respublika v

vazirlikmiqiyosidagi

ilmiy vailmiy-texnikanjumanlar

RO`YXATI

 

Anjuman mavzusi

Anjuman turi

 

O`tkazish joyi va muddati

1.

O`zbekiston va Markazi Osiyo : XXI asr ijtimoiy-gumanitarfanlari dolzarb  muamolari, integratsiyav istiqbol   tendinitsalari              

lqaro

Toshkent sh.,

27-28 may

2.

Markaziy Osiyo davlatlari olimlarning ilm-fan soxasidagi  inavatsiyalarga  qo`shgan xisassi

lqaro

Toshkent.,

20 mart

3.

O`zbekiston-Turkiyamunosabatlari tarixitarix ( ko`zgusida davr, o`rta srlar v xozirgi zamon)

lqaro

Toshkent sh.,

21-24 aprel

 

4.

Xisoblashmodellari vatexnalogiyalari

lqaro

shkent sh.,

 1-2 may

           

5.

 

Optikadagiilg`oryo`nalishla r: Zamonaviyoptielektronqurilmalarv ularniamalyotda qo`llash

lqaro

shkent sh.,

19-27 may

6.

Zamonaviymatematikaningdolzarb masalalari

lqaro

shkent sh.,

8-11 sentabr

7.

Oziq-ovqatxavfsizliknitaminlashdasho`ralangantuproqlarninginterellashganboshqaruviv melioraratsiyasi: yangi yondashuvlar v inavatsiyon yechimlar

lqaro

shkent sh.,

 12-16 ktabr

8.

Globalxamkorlik-barqarortarraqiyotkafolati va sharti

Xalqaro

shkent sh., 

23-24 ktabr

9.

Mutaxasislikda yo`naltirilgan chet tili taliminig dolzarb muamolari

Respublika

shkent sh.,

20 fevral

10.

Sug`urtakompanyalariinvetsiyonfaoliyatinirivojlantirishning dolzarb muamolari

Respublika

shkent sh.,

3 prel

11.

Glabalashuv jarayonida O`zbekiston psixalogiyasinig rivojlanish istiqbollari: nazriya v amalyot

Respublika

shkent sh.,

15 prel

12

Matematikfizikaningzamonaviyusullari va ularning tadbiqlari

Respublika

shkent sh.,

21-24 prel

13.

Sotsiyalogiyaning o`qitish satsial tatqiqotlarni tashkil etilishining dolzarb masalalari

Respublika

shkent sh.,

23 prel

14.

Mintaqalarni kompleks va mutanosib rivojlantirish strategiyasi

Respublika

 .shkent sh,

 24 prel

15.

Geyalogiya v geyoinfarmatsiyon tizimlarning dolzarb muammolari

Respublika

Toshkent sh.,

29 prel

16.

O`zbekistonda rus tili va adabiyoti-2020

Respublika

shkent sh.,

1 may

17.

Nogronliklari bor shaxslarning turmush sifatini oshirishning tibbiy va ijtimoiy jixatlari

Respublika

shkent sh.,

5 may

18.

Biyofizikav biyokimyomuammolari-2020

Respublika

.shkent sh,

22 may

19.

O`zbekistonda yosh filalogiyasi-2020: zamonaviy usullari va ularning tadbiqlari

Respublika

shkent sh.,

25 sentabr

20.

Filalogiktalimotnitakomilashtirishmasalalari

Respublika

shkent sh.,

21-22 ktyabr

21.

Fan tarixirivojigaakademikA.P.Muxammadjonovningqo`shganxissasi

Respublika

shkent sh.,

30 ktyabr

22.

Rustili-madaniyatlarmuloqoti, ilmiyxamkorlik, Millatlararo muloqat garovi

Respublika

shkent sh.,

20 noyabr

23.

Intrnettarmog`i- XXI sr ilm axoli nigoxida

Respublika

shkent sh.,

25  noyabr

24.

Zamonaviytilshunoslikv tarjimashunoslikning dolzarb muammolari

Vazirlik

shkent sh.,

12-14 mart

25.

XXI asr tilshunosligi v tarjimashunosligining dolzarb  muamolari: nazariya, amalyot, inavatsiya

Vazirlik

.shkent sh,

21-22 aprel

26.

O`zbekiston ommaviy axborot  glabalinfarrmatsiyonkenlik sharoyitidagi faoliyati: maqsad va vazifalari

Vazirlik

shkent sh.,

18 mart

27.

Funktsivalpolimerlar fanning zamonaviy  v stiqbollari

Vazirlik

shkent sh.,

19-20 mart

28.

Ikkinchi jaxon urushida fashizm ustidan qozonilgan g`alabaga O`zbekiston xalqining qo`shgan xissasi

Vazirlik

shkent sh.,

28 prel

29.

Ilmiymunozara: Muammo yechim va yutuq

Vazirlik

shkent sh.,

15-17 may

30.

Inavatsiyon yondashuvlar ilm-fan taraqiyoti kaliti sifatida: yechimlar va istiqbollar

Vazirlik

Jizzax sh.,

8-10 ktyabr


Asosiy korsatkichlar
1182 Professor-oqituvchilar soni
19011 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yonalish bakalavr
71 Mutaassislik magistratura