Doktorantura kvota

Ixtisosliklar shifri va nomiTayanch doktorantlar sonDoktorantlar
soni
1. 01.00.01 -Matematik analiz51
2. 01.01.02-Differentsial tenglamalar va matematik fizika5
3. 01.01.04-Geometriya va topologiya5
4. 01.01.05-Extimollar nazariyasi va matematik statistika2
5. 01.01.06-Algebra21
6. 01.03.01-Astronomiya4
7. 01.04.02-Nazariy fizika1
8. 01.04.04-Fizik elektronika1
9. 01.04.05-Optika2
10. 01.04.06-Polimerlar fizikasi1
11. 01.04.08-Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika1
12. 01.04.10-Yarimotkazgichlar fizikasi5
13. 02.00.01-Noorganik kimyo2
14. 02.00.02-Analitik kimyo12
15. 02.00.03-Organik kimyo6
16. 02.00.04-Fizik kimyo3
17. 02.00.06-Yuqori molekulyar birikmalar2
18. 02.00.10-Bioorganik kimyo2
19. 03.00.02-Biofizika
20. 03.00.04-Mikrobiologiya va virusologiya1
21. 03.00.05-Botanika2
22. 03.00.06-Zoologiya1
23. 03.00.09-Umumiy genetika21
24. 03.00.10-Ekologiya1
25. 03.00.13-Tuproqshunoslik21
26. 04.00.01-Umumiy va mintaqaviy geologiya1
27. 04.00.02-Qattiq foydali qazilma konlarining geologiyasi, ularni qidirish va razvedka qilish. Metallogeniya va geokimyo1
28. 04.00.03 Geotektonika va geodinamika. Petrologiya va litologiya1
29. 04.00.06-Geofizika.Foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari2
30. 05.01.03.-Informatikaning nazariy asoslari1
31. 05.01.05-Axboratlarni ximoyalashning usullari va tizimlari. Axborot xafsizligi1
32. 05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui21
33. 07.00.01-Ozbekiston tarixi81
34. 07.00.06-Arxeologiya2
35. 07.00.07-Etnografiya, etnologiya va antropologiya1
36. 07.00.08-Tarixshunoslik manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar usullari11
37. 08.00.01-Iqtisodiyot nazariyasi41
38. 08.00.02-Makroiqtisodiyot2
39. 08.00.06-Ekonometrika va statistika1
40. 08.00.12-Mintaqaviy iqtisodiyot2
41. 09.00.01-Ontologiya, gnoselogiya va logika12
42. 09.00.02-Ong, madaniyati va amaliyot shakllari falsafasi4
43. 09.00.03- Falsafasa tarixi3
44. 09.00.04-Ijtimoiy falsafa6
45. 10.00.04-Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlarining tili va adabiyoti12
46. 10.00.06-Qiyosiy tilshunoslik, chogishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik4
47. 10.00.09-Jurnalistika31
48. 11.00.01-Tabiy geografiya2
49. 11.00.02 -Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya2
50. 11.00.03-Quruqlik gidrologiyasi. Suv resurslari. Gidrokmiyo1
51. 11.00.06-Geodeziya va kartografiya2
52. 13.00.01-Pedagogika nazariyasi va tarixi. Talimda menejment (pedagogika fanlari)1
53. 13.00.02-Talim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar boyicha)1
54. 19.00.01-Psixologiya tarixi va nazariyasi, umumiy psixologiya, shaxs psixologiyasi2
55. 19.00.05-Ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya1
56. 22.00.01-Sotsiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi.Sotsiologik tadqiqotlar usullari1
57. 22.00.02-Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi11
58. 22.00.03-Ijtimoiy ong va ijtimoiy jarayonlar sotsiologiyasi1
59. 23.00.02-Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar2
Jami12618
Asosiy korsatkichlar
1182 Professor-oqituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yonalish bakalavr
71 Mutaassislik magistratura