Tayanch doktoranturaga kirish imtixon kunlari ro`yxati

Ixtisoslik

Imtihon o`tkazilish sanasi va vaqti

O`tkazish joyi

Matematika fakulteti

1

01.00.01 -Matematik analiz

22.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-304

2

01.01.02-Differentsial tenglamalar va matematik fizika

20.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-309

3

01.01.04-Geometriya va topologiya

22.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-305

4

01.01.05-Extimollar nazariyasi va matematik statistika

22.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-308

5

01.01.06-Algebra

22.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-307

6

05.01.03-Informatikaning nazariy asoslari

22.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-408

7

05.01.05-Axboratlarni ximoyalashning usullari va tizimlari. Axborot xafsizligi

22.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-503

8

05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

22.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-402

9

01.02.04-Deformatsiyalanuvchi qattiq jismlar

22.11.2018 y, soat 14:00

Matematika fakulteti, A-407

Fizika fakulteti

10

01.04.02-Nazariy fizika

20.11.2018 y, soat 14:00

Fizika fakulteti, A-303

11

01.04.08-Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

20.11.2018 y, soat 14:00

Fizika fakulteti, A-304

12

01.04.10-Yarimo`tkazgichlar fizikasi

20.11.2018 y, soat 14:00

Fizika fakulteti, A-305

13

01.04.11-Lazer fizikasi

20.11.2018 y, soat 14:00

Fizika fakulteti, A-306

14

13.00.02-Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

20.11.2018 y, soat 14:00

Fizika fakulteti, A-307

Kimyo fakulteti

15

02.00.01-Noorganik kimyo

20.11.2018 y, soat 14:00

Kimyo fakulteti, A-215

16

02.00.02-Analitik kimyo

20.11.2018 y, soat 14:00

Kimyo fakulteti, A-216

17

02.00.03-Organik kimyo

20.11.2018 y, soat 14:00

Kimyo fakulteti, A-217

18

02.00.04-Fizik kimyo

20.11.2018 y, soat 14:00

Kimyo fakulteti, A-209

19

02.00.06-Yuqori molekulyar birikmalar

21.11.2018 y, soat 14:00

Kimyo fakulteti, A-215

20

02.00.08- Neft va gaz kimyosi va texnologiyasi

21.11.2018 y, soat 14:00

Kimyo fakulteti, A-216

21

02.00.10-Bioorganik kimyo

21.11.2018 y, soat 14:00

Kimyo fakulteti, A-217

22

02.00.14-Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

21.11.2018 y, soat 14:00

Kimyo fakulteti, A-209

Biologiya fakulteti

23

03.00.01-Biokimyo

20.11.2018 y, soat 14:00

Biologiya fakulteti, A-1

24

03.00.02-Biofizika va radiobiologiya

20.11.2018 y, soat 14:00

25

03.00.04-Mikrobiologiya va virusologiya

20.11.2018 y, soat 14:00

26

03.00.05-Botanika

21.11.2018 y, soat 14:00

Biologiya fakulteti, A-1

27

03.00.06-Zoologiya

21.11.2018 y, soat 14:00

28

03.00.07-O`simliklar fiziologiyasi va biokimyosi

21.11.2018 y, soat 14:00

29

03.00.08-Odam va hayvonlar fiziologiyasi

22.11.2018 y, soat 14:00

Biologiya fakulteti, A-1

30

03.00.09-Umumiy genetika

22.11.2018 y, soat 14:00

31

03.00.10-Ekologiya

22.11.2018 y, soat 14:00

32

03.00.12-Biotexnologiya

23.11.2018 y, soat 14:00

Biologiya fakulteti, A-1

33

03.00.13-Tuproqshunoslik

23.11.2018 y, soat 14:00

34

06.01.04-Agrokimyo

23.11.2018 y, soat 14:00

Geologiya va geoinformatsion tizimlar fakulteti

35

04.00.01-Umumiy va mintaqaviy geologiya

20.11.2018 y, soat 14:00

Geologiya va geoinformatsion tizimlar fakulteti, G-326

36

04.00.02-Qattiq foydali qazilma konlarining geologiyasi, ularni qidirish va razvedka qilish. Metallogeniya va geokimyo

21.11.2018 y, soat 14:00

37

04.00.06-Geofizika. Foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari

22.11.2018 y, soat 14:00

Geografiya va tabiiy resurslar fakulteti

38

11.00.01-Tabiy geografiya

20.11.2018 y, soat 14:00

Geografiya va tabiiy resurslar fakulteti, A-407

39

11.00.02-Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya

21.11.2018 y, soat 14:00

40

11.00.03-Quruqlik gidrologiyasi. Suv resurslari. Gidrokmiyo

22.11.2018 y, soat 14:00

41

11.00.06-Geodeziya va kartografiya

23.11.2018 y, soat 14:00

Tarix fakulteti

42

07.00.01-O`zbekiston tarixi

20.11.2018 y, soat 14:00

Tarix fakulteti A-311

43

07.00.07-Etnografiya, etnologiya va antropologiya

21.11.2018 y, soat 14:00

Tarix fakulteti A-311

44

07.00.08-Tarixshunoslik manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar usullari

21.11.2018 y, soat 14:00

Tarix fakulteti A-412

Iqtisodiyot fakulteti

45

08.00.01-Iqtisodiyot nazariyasi

21.11.2018 y, soat 14:00

Iqtisodiyot fakulteti,

A-404

46

08.00.02-Makroiqtisodiyot

21.11.2018 y, soat 15:00

Iqtisodiyot fakulteti,

A-404

47

08.00.06-Ekonometrika va statistika

21.11.2018 y, soat 16:00

Iqtisodiyot fakulteti,

A-404

48

08.00.12-Mintaqaviy iqtisodiyot

21.11.2018 y, soat 17:00

Iqtisodiyot fakulteti,

A-404

Ijtimoiy fanlar fakulteti

49

09.00.01-Ontologiya, gnoselogiya va logika

20.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti  A-314

50

09.00.02-Ong, madaniyati va amaliyot shakllari falsafasi

20.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti A-416

51

09.00.04-Ijtimoiy falsafa

20.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti A-512

52

13.00.01-Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta`limda menejment (pedagogika fanlari)

21.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti A-417

53

19.00.01-Psixologiya tarixi va nazariyasi, umumiy psixologiya, shaxs psixologiyasi

21.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti  A-314

54

19.00.05-Ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya

21.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti A-416

55

19.00.06 Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiya.

21.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti A-512

56

22.00.01-Sotsiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi. Sotsiologik tadqiqotlar usullari

22.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti A-417

57

22.00.02-Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi

22.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti  A-314

58

22.00.03 Ijtimoiy ong va ijtimoiy jarayonlar sotsiologiyasi

22.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti A-416

59

23.00.02-Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar

22.11.2018 y, soat 14:00

Ijtimoiy fanlar fakulteti A-512

Xorijiy fanlar fakulteti

60

10.00.04-Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlarining tili va adabiyoti

20.11.2018 y, soat 14:00

Xorijiy filologiya fakulteti A-315

61

10.00.06-Qiyosiy tilshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

20.11.2018 y, soat 14:00

Xorijiy filologiya fakulteti A-112

62

10.00.11-Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi

20.11.2018 y, soat 14:00

Xorijiy filologiya fakulteti A-112

Jurnalistika

63

10.00.09-Jurnalistika

20.11.2018 y, soat 14:00

Jurnalistika fakulteti A-110


Chet tili

Imtihon o`tkazilish sanasi va vaqti

Imtihon topshiradigan fakultetlar

O`tkazish joyi

1

Igliz tili

14.11.2018 y

 soat 10:00

Ijtimoiy fanlar, Iqtisodiyot, Jurnalistika va Xorijiy filologiya fakultetlari

Xorijiy filologiya

 fakulteti,A-112

2

15.11.2018 y

 soat 10:00

Biologiya, Geologiya va geoinformatsion tizimlar, Geografiya va tabiy resurlar, Tarix fakultetlari

3

16.11.2018 y

 soat 10:00

Matematika, Fizika va Kimyo fakultetlari

6

Frantsuz tili

15.11.2018 y

soat 14:00

 

Xorijiy filologiya

 fakulteti,Frantsuz tili markazi

7

Nemis tili

17.11.2018 y

soat 15:00

 

Xorijiy filologiya

 fakulteti,Nemis tili markazi


F.I.Sh.

Ixtisoslik

Ilmiy maslahatchisi

Tayanch doktorantura (PhD)

1.                 

Azizov Azizxon Nodirxon o`g`li

01.01.01 -Matematik analiz

f-m.f.d., prof.,

Chilin I.I.

2.                 

Abdullaev Jonibek Shokirovich

01.01.01 -Matematik analiz

f-.m.f.d. G.Xudoyberganov

3.                 

Narzillaev Nurbek Xamroqulovich

01.01.01 -Matematik analiz

f-m.f.d.akad., A.Sadullaev

4.                 

Tadjieva Moxbonu Akram qizi

01.01.01 -Matematik analiz

f-m.f.d.. prof. R.N.Ganixodjaev

5.                 

Sag`dullaeva Manzura Murodullaevna

01.01.02-Differentsial tenglamalar va matematik fizika

f-m.f.d.prof. O.S.Zikirov

6.                 

Yunusov Oybek Maxamatalievich

01.01.02-Differentsial tenglamalar va matematik fizika

f-m.f.d., B.I.Islamov

7.                 

Xo`jaqulov Jonibek Raimnazarovich

01.01.02-Differentsial tenglamalar va matematik fizika

f-m.f.n.dots. O.X.Abdullaev

8.                 

Ro`zimuradova Durdona Hamidjonovna

01.01.02-Differentsial tenglamalar va matematik fizika

f-m.f.d., A.A.Azamov

9.                 

Hayitqulov Bobomurod Hayitovich

01.01.02-Differentsial tenglamalar va matematik fizika

f-m.f.d.,prof. M.To`xtasinov

10.             

Jo`raev Rustam Mehriddinovich

01.01.04-Geometriya va topologiya

f-m.f.d., R.B.Beshimov

11.             

Qosimov Odilbek Yunusovich

01.01.04-Geometriya va topologiya

f-m.f.d. A.Ya.Narmanov

12.             

Zunnunov Azizxon Olimxon o`g`li

01.01.04-Geometriya va topologiya

f-m.f.d.prof. M.Sh.Mamatov

13.             

Beshimov G`ayrat Ro`zinazarovich

01.01.04-Geometriya va topologiya

f-m.f.d. Prof, akademik  Dj. Xadjiev

14.             

Eshtemirova Shaxnoza Haqqul qizi

01.01.04-Geometriya va topologiya

f-m.f.d., R.B.Beshimov

15.             

Odilova Shohista Samatqul qizi

01.01.04-Geometriya va topologiya

f-m.f.d. Prof, akademik  Dj. Xadjiev

16.             

Qudratov Hamza Ergashevich

01.01.05-Extimollar nazariyasi va matematik statistika

f-m.f.d., Ya.M.Xusanboev

17.             

Toshkulov Xamza Avdujabborovich

01.01.05-Extimollar nazariyasi va matematik statistika

f-m.f.d. prof., A.A.Djalilov

18.             

Ro`zieva Dilnura Saidovna

01.01.05-Extimollar nazariyasi va matematik statistika

f-m.f.d. prof., O.Sh.Sharipov

19.             

Abduxakimov Saidaxmat Xazratkulovich

01.01.05-Extimollar nazariyasi va matematik statistika

f-m.f.d., prof. A.A.Djalilov

20.             

G`aybullaev Rustamjon Qaxramonovich

01.01.06-Algebra

f-m.f.d., prof. B.A.Omirov

21.             

Solijonova Gulxayo Oybek qizi

01.01.06-Algebra

f-m.f.d., prof.,

B.A. Omirov

22.             

Xodjamuratova  Indira Azatovna

01.01.06-Algebra

f-m.f.d., N.X.Kasimov

23.             

Raximov Furqat Rashid o`g`li

01.02.04-Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi

f-m.f.d., prof. A.B.Axmedov

24.             

Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi

01.02.04-Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi

f-m.f.d.akad., M.K.Muqimov

25.             

Ibodulloev Sherzod Rustamovich

01.02.04-Deformatsiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi

f-m.f.d., prof.

A.A. Xaldjigitov

26.             

Raximov Nurmuxammad Ravshanbek o`g`li

01.04.02-Nazariy fizika

f-m.f.d., prof. M.M.Musaxanov

27.             

Baratov Shirin Sattor o`g`li

01.04.02-Nazariy fizika

f-m.f.d., prof. M.M.Musaxanov

28.             

Maxmudov Sirojiddin Komilevich

01.04.08-Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

f-m.f.d.prof. Xolbaev I

29.             

Musaev Doniyor Baxtiyor o`g`li

01.04.08-Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

f-m.f.n., dots. Z.Kanakov

30.             

Axmedov Saidmuhammat Erkin o`g`li

01.04.08-Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

f-m.f.d.,prof. Z.Kanakov

31.             

Abdiev Bekzod Shaymardonqulovich

01.04.08-Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

f-m.f.d.  I.X. Bozorov

32.             

Turg`unov Adham Raxmatillaevich

01.04.08-Atom yadrosi va elementar zarrachalar fizikasi, tezlashtiruvchi texnika

f-m.f.d., prof. X.Q.Olimov

33.             

Ero`g`liev O`ktam Komilovich

01.04.10-Yarimo`tkazgichlar fizikasi

f-m.f.d. Daliev X.S.

34.             

Xusanov Zafarjon Murodovich

01.04.10-Yarimo`tkazgichlar fizikasi

f-m.f.d. Daliev X. S.

35.             

Tojinazarov Furkat Maxsutalievich

01.04.11-Lazer fizikasi

f-m.f.d. E.M.Ibragimova

36.             

Pirimova Mehribon Asror qizi

02.00.01-Noorganik kimyo

k.f.d. prof. Kadirova Sh.A.

37.             

Xamidov Anvar Mamadalievich

02.00.01-Noorganik kimyo

k.f.d. prof. Nurmonov S.E.

38.             

Gapurova Lobar Narzullaevna

02.00.01-Noorganik kimyo

k.f.d. prof. Sh.A.Kadirova

39.             

Kamolova Zulxumor Qudratullaevna

02.00.01-Noorganik kimyo

k.f.d. prof. Sh.A.Kadirova

40.             

G`apparov Dilshodbek Davronbekovich

02.00.02-Analitik kimyo

k.f.d.prof., Z.A.Smanova

41.             

Ishmanova Zohida Ubaydullaevna

02.00.02-Analitik kimyo

k.f.d.prof., Z.A.Smanova

42.             

Madatov O`tkirjon Abdiraximovich

02.00.02-Analitik kimyo

k.f.d. prof. Smanova Z. A.

43.             

Yodgorov Chinmurot G`ulomovich

02.00.03-Organik kimyo

k.f.d.dots. M.R.Yuldasheva

44.             

Mamajonov Jasurbek Shuxratbekovich

02.00.03-Organik kimyo

k.f.d.prof. I.A.Abdugafurov

45.             

Turaeva Xurshida Kamalbaevna

02.00.03-Organik kimyo

k.f.d.dots. M.R.Yuldasheva

46.             

Azimov Lazizbek Azamat o`g`li

02.00.04-Fizik kimyo

k.f.d.,prof. X.I.Akbarov

47.             

Sherqo`zieva Shaxlo Ibroximali qizi

02.00.06-Yuqori molekulyar birikmalar

k.f.d., prof. D.A.Gafurova

48.             

Xushvaqtov Suyun  Yusup o`g`li

02.00.06-Yuqori molekulyar birikmalar

k.f.d., D.J. Bekchanov

49.             

Mirzakulov Umidjon Djurabaevich

02.00.06-Yuqori molekulyar birikmalar

k.f.d., prof. D.A.Gafurova

50.             

Jo`raboev Fozil Mamasolievich

02.00.08-Neft va Gaz kimyosi va texnologiyasi

k.f.d., prof.,  S.E.Nurmonov

51.             

Djuraev Moxirjon Abdukodirovich

02.00.08-Neft va Gaz kimyosi va texnologiyasi

k.f.n.dots. E. Turgunov

52.             

Yuldashev Iqboljon Shukuralievich

02.00.10-Bioorganik kimyo

k.f.d., A.X. Xaitbaev

53.             

Sarabekov Asadbek Tajikulovich

02.00.10-Bioorganik kimyo

k.f.n. dots. S.A. Maulyanov

54.             

Soliev Maxammadjon Ismatullaevich

02.00.14-Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

k.f.d..prof.,  S.E. Nurmonov

55.             

Oxundadaev Abdug`ani Komiljon o`g`li

02.00.14-Organik moddalar va ular asosidagi materiallar texnologiyasi

k.f.d..prof.,  S.E. Nurmonov

56.             

Yunusova Muslima Xolmatovna

03.00.01 Biokimyo

b.f.d. prof. S. N. Dolimova

57.             

Atamuratova Nafisa Rajabovna

03.00.02 Biofizika va radiobiologiya

b.f.d.prof. U.Z. Mirxodjaev

58.             

Samadiy Setora Abdusalimzoda

03.00.04-Mikrobiologiya va virusologiya

b.f.d. prof. S.S.Muradova

59.             

To`raboeva Gulhayo Normo`min qizi

03.00.05-Botanika

b.f.d.dots., A.A.Matkarimova

60.             

Majidova Dilfuza Zubaydullaevna

03.00.06-Zoologiya

b.f.d.dots., M.Raximov

61.             

Xalilov Shokir Xurramovich

03.00.06-Zoologiya

b.f.n.dots.,  M.Sh.Raximov

62.             

Jumaniyozova Dilnoza Komilova

03.00.06-Zoologiya

b.f.d. dots. Eshova X.S.

63.             

Otajonova Sarvigul Ravibjonovna

03.00.07-O`simliklar fiziologiyasi va biokimyo

b.f.n. dotsent T.N.Xolmuradova

64.             

To`xtaeva Feruza Shonazarovna

03.00.08-Odam va hayvon fiziologiyasi

b.f.n. dots. Z.A.Mamatova

65.             

Askarxodjaeva Azizaxon Nodirovna

03.00.08-Odam va hayvon fiziologiyasi

b.f.d.prof.,  L.S. Kuchkarova.., b.f.d. prof. L.A. Gafurova

66.             

Norova Sarvinoz Urinovna

03.00.09-Umumiy genetika

b.f.d., M.F. Sanamyan

67.             

Masaidova Iroda Baxtiyor qizi

03.00.09-Umumiy genetika

b.f.n.dots., S.V.Polyarush

68.             

Axmedjanova Gulnozaxon Kasimjanovna

03.00.09-Umumiy genetika

b.f.d. dots., S.G`.Boboev

69.             

Kuchkarov Nurbek Yuldashevich

03.00.10-Ekologiya

b.f.d., prof. T.O`. Raximova

70.             

Odilov Sarvar Akramovich

03.00.10-Ekologiya

g.f.d. R.Qulmatov

71.             

Ruzumova Gulnoza Karimovna

03.00.10-Ekologiya

b.f.n.dots., R.X.Allaberdiev

72.             

Nasriddinova Nazokat Zaynitdinovna

03.00.10-Ekologiya

b.f.n., dots.  N.K.Atabaeva

73.             

Abdirahimova Sayyora Shodiyorovna

03.00.10-Ekologiya

b.f.d., dots., S.G.Sherimbetov

74.             

Ziyadov Shuqurillo Rahmatulloevich

03.00.10-Ekologiya

b.f.n., dots. R.X.Allaberdiev

75.             

Habibullaev Behruz Sherboevich

03.00.12-Biotexnologiya

b.f.d.,prof. K. Davronov

76.             

Mustafakulova Feruza Abduvaxobovna

03.00.12-Biotexnologiya

b.f.d.,prof., Q.Davranov

77.             

Muxammadova Dono Axmad qizi

03.00.12-Biotexnologiya

b.f.d.,prof., Q.Davranov

78.             

Djumaev Alisher  Ilxomovich

03.00.12-Biotexnologiya

b.f.d.,prof. Sh.Toshmuxamedova

79.             

Idirisov Kamalitdin Abatbay uli

03.00.13-Tuproqshunoslik

b.f.d.prof., L.A.Gofurova

80.             

Qurbonov Mirjalol Mamasaitovich

03.00.13-Tuproqshunoslik

b.f.d.prof., L.A.Gofurova

81.             

Atoeva Gulhayo Raxmonovna

03.00.13-Tuproqshunoslik

b.f.d., Z.A.Jabbarov

82.             

Solieva Dilafro`z Valijonovna

03.00.13-Tuproqshunoslik

b.f.d.prof., L.A.Gofurova

83.             

Ermatova Munojat Qosimovna

03.00.13-Tuproqshunoslik

q/x.f.n., dots., S.Sidiqov

84.             

Tog`aev Isamiddin Safarovich

04.00.01-Umumiy va mintaqaviy geologiya

g-m.f.n.,dots.  A.K.Nurxodjaev

85.             

Zayniddinov Fazliddin Akromiddin o`g`li

04.00.02-Qattiq foydali qazilma konlarining geologiyasi, ularni qidirish va razvedka qilish. Metallogeniya va geokimyo

g-m.f.n.,dots.  A.K.Nurxodjaev

86.             

Atabaev Bexzod Dilshotovich

04.00.06-Geofizika.Foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari

g-m.f.d., D.O.Mordvintsev

87.             

Israilova Zulfiya Ulug`bekovna

04.00.06-Geofizika.Foydali qazilmalarni qidirishning geofizik usullari

g-m.f.d., Sh.S.Radjabov

88.             

Tuliev Ulug`bek Yuldashevich

05.01.03-Informatikaning nazariy asoslari

f-m.f.d., prof.N.A. Ignatev

89.             

Mirzaev Aziz Ibraximovich

05.01.03-Informatikaning nazariy asoslari

f-m.f.d., prof. N.A. Ignatev

90.             

Toshboltaev Dilyorbek Baxtiyor o`g`li

05.01.05-Axboratlarni ximoyalashning usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi

f-m.f.d., prof.  Aloev R.D.

91.             

Bozorov Obidjon Norqobilovich

05.01.05-Axboratlarni ximoyalashning usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi

f-m.f.n.dots., G.U.Jo`raev

92.             

Mamatova Xusnidaxon Xatamjon qizi

05.01.05-Axboratlarni ximoyalashning usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi

f-m.f.d.prof. Aloev R.D.

93.             

Mukimov Askar Shuxratovich

05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

f-m.f.d., prof.,

M.M. Aripov

94.             

Mingbaeva Aziza Abduxakimovna

05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

f-m.f.d.prof., R.D.Aloev

95.             

Ne`matova Dilfuza Eminovna

05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

f-m.f.d.prof., R.D.Aloev

96.             

Xasanov Jamshid Ozodovich

05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

f-m.f.d. prof.M.M. Aripov

97.             

Tadjiev Ruxillo Nurillaevich

05.01.07-Matematik modellashtirish. Sonli usullar va dasturlar majmui

f-m.f.n.dots., A.S.Matyakubov

98.             

Xolmurodova Rushana Vaxobjon qizi

06.01.04 Agrokimyo

b.f.d. dots. S.Sidiqov

99.             

Egamberdieva Go`zal Akramjanovna

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.d.,prof. O.P. Kobzeva

100.         

Yuldashev Avazbek Aripjonovich

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.d., prof. R.X.Murtazaeva

101.         

Gulomov Ilxomjon Komiljonovich

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.d. X.E.Yunusova

102.         

Ruzmatova Shaxodat Abduqaxxorovna

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.n. dots. N.T. Polvonov

103.         

Shakirov Ilyas Raximzyanovich

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.d.dots., O.P.Kobzeva

104.         

Almardanov Ulug`bek Qudrat o`g`li

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.n.dots., N.T.Polvonov

105.         

Usarov Umidjon Abdimavlyanovich

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.d., dots. X.E.Yunusova

106.         

Xamraqulov Serobjon Solievich

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.d. A.T. Mingxarov

107.         

Xolisov Bunyod  Ashurali o`g`li

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.n.dots., R.B.Siddiqov

108.         

Mamatqulov Akmal Yaxshiboevich

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.d., prof. X.E.Yunusova

109.         

Abdulboqiev Faxriddin Avazbek o`g`li

07.00.01-O`zbekiston tarixi

t.f.d.,  prof. R.X.Murtazaeva

110.         

Abdullaev Ilyos Ismoilovich

07.00.06-Etnografiya, etnologiya va antropologiya

t.f.d., A.A.Ashirov

111.         

Anarkulov  Sayfiddin Muxitdinovich

07.00.06-Etnografiya, etnologiya va antropologiya

t.f.d.A.A.Ashirov

112.         

Xakimova Shoira Sag`dullaevna

07.00.08-Tarixshunoslik manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar usullari

t.f.d.  Mustafaeva N. A

113.         

Primov Muxiddinjon Omonovich

07.00.08-Tarixshunoslik manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar usullari

t.f.n. dots. Xamidova M.S.

114.         

Abduraximova Shaxnoza Asatullaevna

07.00.08-Tarixshunoslik manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar usullari

t.f.d., dots. M.S.Isakova

115.         

Xujanova Munira Fayzullaevna

07.00.08-Tarixshunoslik manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar usullari

t.f.d. S.B.Shadmanova

116.         

Bo`taev Jonibek Shodievich

07.00.08-Tarixshunoslik manbashunoslik va tarixiy tadqiqotlar usullari

t.f.n., dots. O.Bo`riev

117.         

Narmanov Ulug`bek Abdugapporovich

08.00.01-Iqtisodiyot nazariyasi

i.f.d. F. T. Egamberdiev

118.         

Mirzamahmudova Madina Odiljon qizi

08.00.01-Iqtisodiyot nazariyasi

i.f.d., prof. A.V.Vaxabov

119.         

Igamnazarova Dilnoza Shukurullaevna

08.00.01-Iqtisodiyot nazariyasi

i.f.d. F. T. Egamberdiev

120.         

Rayxanov Ulug`murod Alievich

08.00.01-Iqtisodiyot nazariyasi

i.f.d., prof. A.V.Vaxabov

121.         

Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o`g`li

08.00.02-Makroiqtisodiyot

i.f.n., prof. N.To`xliev

122.         

Mirzaev Bobur Soyibjonovich

08.00.06-Ekonometrika va statistika

i.f.d.prof., A Abdugafarov

123.         

Abilov G`ayrat Eshpo`latovich

08.00.06-Ekonometrika va statistika

i.f.d., prof. A.V.Vaxabov

124.         

Nazarova Feruza Usmonovna

08.00.12-Mintaqaviy iqtisodiyot

i.f.d. prof. Sodiqov A. M.

125.         

Djumabaeva Shaira Xalillaevna

08.00.12-Mintaqaviy iqtisodiyot

i.f.d. prof. Sodiqov A.M.

126.         

Djuraeva Nigora Avazovna

09.00.01-Ontologiya, gnoselogiya va logika

f.f.n.dots., D.E.Fayzixo`jaeva

127.         

Tursunov Raxmonali Bozorboy o`g`li

09.00.01-Ontologiya, gnoselogiya va logika

f.f.n.dots., D.E.Fayzixo`jaeva

128.         

Usmanov Muhriddin Abdimuratovich

09.00.01-Ontologiya, gnoselogiya va logika

f.f.d. prof. Shermuxamedova N.A.

129.         

Raxmonova Zarifa Ne`matovna

09.00.01-Ontologiya, gnoselogiya va logika

f.f.d. prof. Shermuxamedova N.A.

130.         

Elmuratova  Shoxista Ablakulovna

09.00.02-Ong, madaniyati va amaliyot shakllari falsafasi

f.f.d.prof., Q.Nazarov

131.         

Safarova To`maris Rustamkulovna

09.00.02-Ong, madaniyati va amaliyot shakllari falsafasi

f.f.n.dots. M.A.Ortiqov

132.         

Nurullaeva Zulxumor Sidamatovna

09.00.02-Ong, madaniyati va amaliyot shakllari falsafasi

f.f.d.dots. D.S. Qodirova

133.         

Isaxova Shaxlo Muxtarovna

09.00.02-Ong, madaniyati va amaliyot shakllari falsafasi

f.f.d.dots., N.B.Abdullaeva

134.         

Qilichev Feruzbek To`ychi o`g`li

09.00.04-Ijtimoiy falsafa

f.f.d.prof., F.A. Musaev

135.         

Soqiev Xurshid Valievich

09.00.04-Ijtimoiy falsafa

f.f.d.prof., Sh.O.Madaeva

136.         

Xaidarov Raxmatullo Ergashevich

09.00.04-Ijtimoiy falsafa

f.f.d.prof., R.Samarov

137.         

Raxmanova Azizaxon Abdugafurovna

10.00.02-Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi

f-m.f.d.prof. M.M.Aripov  f.f.n.dots., M.T.Abduraxmanova

138.         

Dovletova Komila Saidovna

10.00.04-Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlarining tili va adabiyoti

f.f.d., prof. S.E.Kamilova

139.         

To`raxo`djaeva Moxidil Obidjonovna

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

f.f.d. prof. A.E.Mamatov

140.         

Alimova Kamola Xujageldievna

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

fil.f.n.dots. I.A.Juraeva

141.         

Sultonova Dilnozaxon Saydiasqar qizi

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

f.f.d.prof. R.X.Shirinova

142.         

Xayatova Zarnigor Marufovna

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

f.f.n. dots. N. K. Sobirova

143.         

Burieva Umida Abdumuminovna

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

f.f.n. dots, N.A.Sadullaeva

144.         

Altundag` Moxigul Jamoldin qizi

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

f.f.n. dots., Xatamova D.A.

145.         

Usmonov Ulug`bek To`lqin o`g`li

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

f.f.d., prof. A.E.Mamatov

146.         

Abduraxmonova Nargizaxon Rustamjon qizi

10.00.06-Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog`ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

f.f.d., N.S.Mamadalieva

147.         

Bozorova Maxzuna Alijon qizi

10.00.09-Jurnalistika

f.f.d. dots. Mamatova Ya. M.

148.         

Solieva Soxibaxon Maxamadjonovna

10.00.09-Jurnalistika

f.f.n. Prof. M.I.Israil

149.         

Mirzajanov Avaz Xamitovich

10.00.09-Jurnalistika

f.f.d., N.S. Mamadalieva

150.         

Egamov Baxtiyor Yunusalievich

11.00.01-Tabbiy geografiya

g.f.n. dots. P. N. G`ulomov

151.         

Raxmonov Bekzod Baxodirovich

11.00.02-Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya

g.f.n. dots. Nazarov M. I.

152.         

Ismatov Jaxongir Atavullaevich

11.00.02-Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya

g.f.d.  Komilova N.Q.

153.         

Ziyaev Raxmat Raximovich

11.00.03-Quruqlik gidrologiyasi. Suv resurslari. Gidrokmiyo

g.f.d.prof., F.Hikmatov

154.         

Bekanov Kuatbay Koshkarbaevich

11.00.06-Geodeziya va kartografiya

t.f.d.prof., E.Yu.Safarov

155.         

Taxirova Ma`suda Abdujabbor qizi

13.00.01-Pedagogika nazariyasi va tarixi. Ta`limda menejment (pedagogika fanlari)

ped.f.d.prof. Abdullaeva Sh.A.

156.         

Abdullaev Nuraddin Quranboevich

13.00.02-Talim va tarbiya nazariyasi va metodologiyasi (soxalar bo`yicha)

ped.f.n.dots., D.A. Begmatova

157.         

Shodiev Oybek Narzullaevich

13.00.02-Talim va tarbiya nazariyasi va metodologiyasi (soxalar bo`yicha)

f-m.f.d., R. N. G`anixo`jaev

158.         

Qobilova Istoraxon Xusniddin qizi

19.00.01-Psixologiya tarixi va nazariyasi, umumiy psixologiya, shaxs psixologiyasi

p.f.d.prof., G`.B.Shoumarov

159.         

Boymirzaeva Dilbar Dimetrievna

19.00.05-Ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya

p.f.d. Muxamedova D.G.

160.         

Alimardanova Rano Narboevna

19.00.05-Ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya

p.f.d., prof. A.M.Jabborov

161.         

Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna

19.00.05-Ijtimoiy psixologiya, etnopsixologiya

p.f.d. Muxamedova D.G.

162.         

Otaxonova Sevaraxon To`lkinovna

19.00.06-Yosh va pedagogik psixologiya. Rivojlanish psixologiyasi

p.f.d., prof., Z.T.Nishanova

163.         

Fayzieva Farog`at Baxtiyorovna

22.00.01-Sotsiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi. Sotsiologik tadqiqotlar usullari

i.f.d. prof. N.S.Aliqoriev

164.         

Akramov Xasan Furqatovich

22.00.01-Sotsiologiya nazariyasi, metodologiyasi va tarixi. Sotsiologik tadqiqotlar usullari

i.f.d. prof. N.S.Aliqoriev

165.         

Abduvalieva Mumtozxon Asilbekovna

22.00.02-Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi

f.f.d. prof., M.X.G`anieva

166.         

Dulanboeva Oygul Asilbek qizi

22.00.02-Ijtimoiy tuzilish, ijtimoiy institutlar va turmush tarzi

s.f.n. dots. K.K.Kalanov

167.         

Ziyaeva Xolida Omonqul qizi

22.00.03-Ijtimoiy ong va ijtimoiy jarayonlar sotsiologiyasi

ped.f.n. dots. T.K. Narbaeva

168.         

Xo`jaev Davron Nuriddinovich

22.00.03-Ijtimoiy ong va ijtimoiy jarayonlar sotsiologiyasi

sots.f.d., T.B.Matibaev

169.         

Toshbekova Mohira Xasanovna

23.00.02-Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar

f.f.d. prof. O.Musaev

170.         

Mamatqulova Nasiba Rustamovna

23.00.02-Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalar

s.f.d.Q.Q.Quranboev

Doktorantura (DSc)

171.         

Xajiev Ikrom Ozodovich

01.01.02-Differentsial tenglamalar va matematik fizika

f-m.f.d.K.S.Fayazov

172.         

Amanturdiev Ikrom Gulomovich

03.00.09-Umumiy genetika

 

173.         

Tilavov O`ktam

09.00.04-Ijtimoiy falsafa

 O倉uv jarayoni
Asosiy ko喪satkichlar
1182 Professor-o倉ituvchilar soni
26796 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
52 Yo創alish bakalavr
71 Mutaassislik magistratura