Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti nafaqat O`zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchi va yetakchi oliy ta`lim muassasasi hisoblanadi: 15 ta fakultet, 80 ta kafedra, 16 ta qo‘shma ta’lim dasturi, Bitiruvchilar soni 200 000+

Ijtimoiy psixologiya kafedrasi

Shamsiyev O’ktam - Kafedra mudiri

 100174 Toshkent shahar Olmazor tumani, Universitet ko’chasi 4-uy

 Chorshanba-Juma, 15:00 – 17:00

+998 97 731-96-69

e-mail: uktamshams75@mail.ru


Kafedra tarixi va asosiy faoliyati , rahbari bo'yicha to'liq maъlumot

Kafedraga psixologiya fanlari doktori, professor O’.B.Shamsiyev kafedra mudiri lavozimida faoliyat yuritmoqda.

Bugungi kunda kafedrada 2 fan doktori,  8 ta dotsent, 6 sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD, 1 katta o‘qituvchi, hamda 5 o‘qituvchi faoliyat yuritib kelmoqda.

Kafedra bilan bog'lanish uchun kontaktlari, yaъni telefon raqami, elektron pochta, bino manzili.

71 2465274, 100174 Toshkent shaxar Olmazor tumani universitet ko’chasi 4-uy


1.      Kafedrada o'qitiladigan fanlar, bakalavr va magistratura uchun alohida ko'rinishda

Fan nomiFan haqida qisqacha maъlumot
1.Sotsial psixologiyaSotsial psixologiyaga oid bilimlar, kategoriyalar va tushunchalarni talabalarga singdirish. Fanning vujudga kelishi, turlki nazaryalar, metodlari, shaxs, guruh, jamoa, muomala va ularning funksiyasi, turlari haqida ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.
2.Psixologik trening asoslari.Sotsial psixologik trening sistema tarzda amalga oshirish zarurligi, talabalarni asosiy nazariy yondashuvlar va tushunchalar bilan shuningdek, ularni psixologik konsultasiyaning universial (umumiy) tamoyillari, uni o’tkazish texnikasi va mulohazalari bilan tushuntirish.
3.Individual va guruxiy konsultatsiya trening.Individual va guruhiy konsultasiya kursi trening mshg’ulotlarining nazariy va amaliy jihatdan tadqiq qilishga bag’ishlangan. Bunda turli xil ko’risnishdagi trening mashqlari olib borilad va tahlil qilinadi.
4.Sotsial psixologiyaSotsial psixologiyaga oid bilimlar, kategoriyalar va tushunchalarni talabalarga singdirish. Fanning vujudga kelishi, turlki nazaryalar, metodlari, shaxs, guruh, jamoa, muomala va ularning funksiyasi, turlari haqida ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.
5.O'zini-o'zi boshqarish praktikum.O’zini o’zi boshqarishdan praktikum fani fan o’zida nafaqat talabalarga bilim berishni, balki ularni turli sohalarda samarali faoliyat olib borishga tayyorlashni ham nazarda tutadi.
6.Ota-onalik psixologiyasiOta-onalik psixologiyasi fani unig maqsadlari ni psixologik kuzatish, uni kompetensiyasini shakillantirish uchun ota-onalik rollarini o’zlashtirish shartlari va uningmazmunini tasavvurlarini tizimlashtirish.
  7.Oilaviy tizmni tadqiq etish tizimlari.Oilani o'rganishda tizimli yondashish mohiyatini va oilani o'rganish metodlari metodlari haqidagi tasavvurlarni shakllantirib oila psixologi psixolog oilada  profelaktika, maslaxat berish va korrektsion sferasida ishlarni olib borish va oilani o'rganish metodlari haqidagi tasavvurlar kompetentsiyasini shakllantirishni tizimlashtirish.
8.Klinik psixologiya.“Klinik  psixologiyasi”   fanining  asosiy tushunchalar  va  mexanizmlar,  fenomenlar,  kategoriyalar va  metodlari,  tibbiy  psixologik  bilimlarning  tarkib  topishi  hamda klinik  predmetlar  tizimidagi  o'rni  to'g'risida  chuqur,  keng  qamrovli mustahkam bilimga ega bo'lishga yordam berish.
9.Oilaviy maslahat praktikum.Oilaviy maslahat praktikum fani oilaviy maslaxat praktikumining  zamonaviy yondashuvlariga asoslanish zarurati insonning psixik tarakkiyotida ontogenetik rivojlanishning uziga xosligi, psixologlarni nazariy va amaliy jixatdan tayyorlashda psixoterapevtik yondashuvning uziga xosligi xakidagi nazariy va amaliy bilimlar bilan kurollantirishdir
10.Destruktiv hulq –psixologiyasi.  Destruktiv xulq psixologiyasi” o'quv fani “Deviant xulq-atvor psixologiyasi” nomi bilan olib boriladigan fanlararo tadqiqotlar yo'nalishi mazmunini o'zida aks ettiradi. Deviant xulq-atvor turli tumanligini talabalar tomonidan tushunishda stereotiplar va xurofotlarni engish maqsadida mazkur muammo doirasidagi maъlumotlar ko'lami “Destruktiv xulq psixologiyasi” fanida qarab chiqiladi. Mazkur tushuncha gumanistik psixologiya g'oyalarini aks ettirib, uning tayanch g'oyasi shunga o'xshash xulq-atvorning psixologik sabablarini izlash va uni shaxs barkamolligi, o'ziga xosligi, konstruktivligi nuqtai nazaridan qarab chiqishdir.
11.Inqirozli xolatlar psixologiyasi."Atrof -muhit" va "vaziyat" tushunchalarining o'zaro боғлиқлиги. Qiyin hayotiy vaziyatlarni tushunishga yondashuvlar. Qiyin hayotiy vaziyatlarning obъektiv va subъektiv xususiyatlari. Insonning qiyin hayotiy vaziyatlarda o'zini tutishi. Psixologik himoya usullari. Xulq -atvor bilan kurashish. Vaziyatga shaxsiy moslashish. Adaptattsiya moslashish strategiyasi sifatida. Optimal va ekstremal yashash sharoitlari. Kasbiy faoliyat va kundalik hayotda, muloqotda ekstremal sharoitlarning paydo bo'lishi. Kognitiv, rolli, ekzistentsial va boshqa turdagi ziddiyatlar hayot va mehnat sharoitlarining o'ta og'irligini belgilaydi.
12.+ faoliyatda proektiv metodlar. Yoshlar bilan guruxiy ishlash metodlari.“Psixolog faoliyatida proektiv metodlar” o'quv fani talabalarning eksperimental psixologik bilimlari bo'yicha dunyoqarashini kengaytiradi, eksperimental psixologiya qonunlari va psixologik jarayonlari funktsiyalarini qonuniyatlarini, eksperimental psixologiyaning jamiyatimizda va ularning amaliyotda joriy etilishi bo'yicha shaxslararo munosabat ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan.
13.Gender psixologiyasiPsixologiyada gender tadqiqotlar muammosi. Psixologiyada gender muammolarining rivojlanish manbalari. Jins psixologiyasi. Genderning nazariy va metodologik asoslari.
 Muloqat va shaxslararo nizolar.Jamiyat va shaxslararo munosabatlar tizimida nizolarning o'rni va rolini ilmiy-tahliliy jihatdan o'rganib, ularga holisona baho berish, konfliktlarni xususiyatlaridan kelib chiqib ularni boshqarish, oldini olishning yoki bartaraf etish imkoniyatlarining nazariy-kontseptual jihatlari; ularning dunyoqarashini boyitish va rivojlantirishda psixologik qonuniyatlarni o'rganish ehtiyojining mavjudligi.
14.Kasb rsixologiyasi.  Fan sohasidagi psixologik tushunchalar,  kasblar haqida tushuncha, tasavvurlar zahirasini shakllantirish, shuningdek, kasb tanlash va kasbga yo'naltirish yuzasidan nazariy, amaliy malumotlar manbaini berish.
15.Shaxs kamoloti bo'yicha“Shaxs kamoloti bo'yicha trening” trening faoliyati bo'yicha fani mutaxassislarni tayyorlash xisoblanadi.  Shaxs kamoloti uning ijobiy tomonga o'zgarishini tahlil qiladigan va mutaxassilarni o'rgatadigan fanlardan biri xisoblanadi.
16.Sotsial psixologiya.Sotsial psixologiyaga oid bilimlar, kategoriyalar va tushunchalarni talabalarga singdirish. Fanning vujudga kelishi, turlki nazaryalar, metodlari, shaxs, guruh, jamoa, muomala va ularning funksiyasi, turlari haqida ma’ruza va amaliy mashg’ulotlar o’tkazish.
17Tibbiyot psixologiyasi.Tibbiyot psixologiyasi fanining asosiy shakllari va unga integrativ yondashuv shakllanishining  metodologik xususiyatlarini  o'rganishga  zaruratning  mavjudligi,  inson  ontogenetik rivojlanishining genetik va fiziologik ahamiyati, psixik rivojlanishning  meъyori  va  patologiyasi,  anomal  rivojlanish  va  uning profilaktikasi,  psixoterapevtik  taъsir  o'tkazish  metodlarini  amalga oshirishga qaratilganligi bilan xarakterlanadi.
18.Mehnat va muxandislik psixologiyasi.Mehnat va muhandislik psixologiyasi psixologiya fanining bir sohasi bo'lib, turli mehnat faoliyatlarining o'ziga xosligini ijtimoiy-tarixi va aniq ishlab chiqarish sharoiti, mehnat quroli, mehnat taъlimi usullari va ishchi-xodim shaxsining psixologik xususiyatlarini o'rganadi.
19.Destruktiv hulq psixologiyasi.Destruktiv xulq psixologiyasi” o'quv fani “Deviant xulq-atvor psixologiyasi” nomi bilan olib boriladigan fanlararo tadqiqotlar yo'nalishi mazmunini o'zida aks ettiradi. Deviant xulq-atvor turli tumanligini talabalar tomonidan tushunishda stereotiplar va xurofotlarni engish maqsadida mazkur muammo doirasidagi maъlumotlar ko'lami “Destruktiv xulq psixologiyasi” fanida qarab chiqiladi.
20.Menejment va marketing psixologiyasi.Menejment va marketing psixologiyasi oid bilimlar, kategoriyalar va tushunchalarni talabalarga singdirish. Fanning vujudga kelishi, turli nazariyalar, metodlari, shaxs, guruh, jamoa, muomala va ularning funktsiyasi, turlari haqida maъruza va amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.
21Maxsus psixologiyasi.Talabalarda maxsus psixologiya bo'yicha bilim, turli nuqsoni mavjud bo'lgan insonlar psixologiyasini o'rganish va tahlil qilish yuzasidan ko'nikma va malakalarni shakllantirish.

  1. Tadqiqotchilar va ilmiy ishlar to'g'risida
  Tadqiqotchi professor-o'qituvchining F.I.ShIlmiy darajasi, unvoni  Dissertattsiya ishi mavzusi
1Ziyavitdinova Gulnora Ziyautdinovnakatta o'qituvchiOilaviy xayotga tayyorgarlikning ijtimoiy psixologik xususiyatlari
2Kamalova Zulfiya Xasanovnao'qituvchiBo'lajak pedagogda kasbiy refleksiyani rivojlantirishning ijtimoiy psixologik shartlari

Kafedra tarkibi

Familiya ism sharifiElektron pochta
1Shamsiev Uktam Baxriddinovichuktamshams75@mail.ru
2Majidov Nabi MaxmudovichMajidov55@mail.ru
3Ilxamova Dilfuza Ilyasovna2006@mail.ru
4Abduraxmanova Zuxra Erkinovnazukhra_psy@mail.ru
5Dalimova Nilufar Meliboevnan.dalimova@mail.ru
6Qudratullaeva Ruxsora Baxtiyarovnaruhsora-83@list.ru
7Gazieva Zuxra Ergashevnazukhra_psy@mail.ru
8Raximova Indira Igorevnaindira.rahimova.1987@mail.ru
9Ziyavitdinova Gulnora Ziyautdinovnagziyavitdinova@mail.ru
10Nigmatulina Liliya Alievna  lila_djuraeva@mail.ru
11Kamalova Zulfiya Xasanovna  zulfaz.2515@gmail.com
12Jabbarova Lyutsiya Alievna  Luciajabarova85@gmail.com
13Yusuvalieva Adiba Yadgarovna  adiba2013@mail.ru
14Karimova Moxigul To'lkinjon qizi  mohigulkarimova2@gmail.com
15Valieva Dilafruzxon G'ayrat qiziabdulazizkudratullayev@gmail.com

6. Ilmiy lobaratoriya (mavjud emas)

 7. To’garaklar (mavjud emas)

.