Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti nafaqat O`zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchi va yetakchi oliy ta`lim muassasasi hisoblanadi: 15 ta fakultet, 80 ta kafedra, 16 ta qo‘shma ta’lim dasturi, Bitiruvchilar soni 200 000+

FRANSUZ FILOLOGIYASI KAFEDRASI

Djafarova Dildora Ilxomovna - Kafedra mudiri

 100174 Toshkent shahar Olmazor tumani, Universitet ko’chasi 4-uy

 Chorshanba-Juma, 15:00 – 17:00

+998 9

e-mail: 

KАFEDRА TАRIXI


1962 yili Toshkent Davlat universiteti roman - german filologiyasi fakultetida dastlab ingliz va nemis tili kafedralari mavjud boʼlgan. 1963 yildan esa fransuz tili guruhiga talabalar qabul qilina boshlandi. 1966 yil fransuz tili kafedrasi tashkil etilib, 1972 yil esa kafedra qoshida lotin tili boʼlimi ochildi.

Fransuz tili kafedrasini dastlab А.А.Krasheninnikov (1963-1969 yy) boshqargan. Soʼngra f.f.n., dotsent Sh.X.Xaydarov (1969-1984 yy), f.f.n.,dotsent А.Umarov (1984-1988yy), f.f.d.,professor А.E.Mamatov (2002-2003); katta oʼqituvchilar А.S.Аsqarov, V.V.Magidovich, M.Mirxoliqovlar (1988-2005 yy) rahbarlik qilganlar.

1972 yili fransuz filologiyasi kafedrasi qoshida Ye.F.Vaganov rahbarligi ostida lotin tili kafedrasi ochilib, kafedra roman-german filologiyasi fakulьtetidan tashqari tarix fakulьtetida ham faoliyat koʼrsatgan. 1968 yildan 1984 yilgacha fransuz filologiyasi kafedrasida fransuz mutaxassislari xam faoliyat koʼrsatishgan, ular milliy kadrlar tayyorlashda juda katta yordam berishgan.

Kafedraning bir qator oʼqituvchilari, jumladan, А.E.Mamatov (1991, doktorlik), Sh.Haydarov (1972), А.U.Umarov (1972), Yu.S.Muratova (1982), F.S.Salimova (1997) lar nomzodlik disserttsiyalari ustida tadqiqot olib borib, kafedra ilmiy salohiyatini oshirishda oʼz hissalarini qoʼshdilar.

2004 yilda esa Sh.I.Isakova nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. 2005 yildan boshlab kafedra mudiri lavozimida faoliyat koʼrsatdi.

2010-2012 yillar katta oʼqituvchi Qurbonova G.S. va 2013-2018 yillarda fransuz filologiyasi kafedrasiga f.f.d., professor R.X.Shirinova rahbarlik qilgan.

KАFEDRАNING BUGUNGI FАOLIYATI

Bugungi kunda kafedrada “Filologiya va tillarni oʼqitish (fransuz tili)” va “Tarjima nazariyasi va amaliyoti” (fransuz tili) yoʼnalishlarida darslar olib boriladi. Bakalavriat va magistratura bosqichlarida jami 190 nafar talabalar tahsil olishadi.

2020-2021 oʼquv yilida OʼzMU Xorijiy filologiya fakulteti fransuz filologiyasi kafedrasida asosiy shtatda 21 ta, oʼrindoshlik asosida 4 nafar professor-oʼqituvchilar faoliyat olib bordilar. Kafedrada bugungi kunda 4 ta professor, 5 nafar dotsent, 3 ta filologiya fanlari nomzodi va 6 nafar katta oʼqituvchi, 7 ta oʼqituvchi faoliyat yuritdilar.

Kafedrada oʼqitiladigan fanlar, bakalavr va magistratura uchun alohida koʼrinishda

Bakalavriat bosqichi talabalariga oʼtiladigan fanlar roʼyxati

Fan nomiFan haqida qisqacha maʼlumot
1Tilshunoslikka kirishTilshunoslikka kirish tilshunoslik fanining asosiy tushunchalari, kategoriyalari haqidagi bilimlar bilan taʼminlash, talabalarda olingan bilimlarni amalda qoʼllay olish malakasini shakllantirishdan iborat.
2Mustaqil taʼlim koʼnikmalariChet tilini mustaqil ravishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib oʼrganish koʼnikmalari shakllantiriladi
3Аmaliy fonetikaOʼrganilayotgan chet tilining funktsional shakllari va uslublarini, til toʼgʼrisidagi amaliy va nazariy bilimlarini takomillashtirish hamda egallangan bilim, koʼnikma, malakalarini kasbiy va ilmiy faoliyatda erkin qoʼllay olishlarini taʼminlashdan iborat.
4Oʼrganilayotgan til amaliy aspektlariChet tilini toʼrtta til koʼnikmalarini integrallashgan holda oʼrgatish hamda chet tilidan muloqot tili vositasi sifatida erkin foydalana olishlarini taʼminlashdan iborat
5Ikkinchi xorijiy tilIkkinchi chet tilining kommunikativ,lingvistik, sotsiologik, diskursiv, strategik, kasbiy, madaniy koʼnikmalarini tahlil qilishni oʼrgatish va integratsiyalashgan, kommunikativ yondashuvdan foydalanish.
6Kommunikativ grammatikaTalabalarga kasbiy yoʼnalish doirasida tilning grammatikasi toʼgʼrisidagi amaliy va nazariy bilimlarini takomillashtirish xamda egallangan bilim, koʼnikma, malakalarini kasbiy faoliyatda erkin kullay olishlarini taʼminlashdir.
7Аdabiyotshunoslikka kirishАdabiyotning mohiyati, xususiyatlari, taraqqiyoti yoʼllari, adabiy asar va adabiy hodisalar haqida bilim berish va adabiy tahlil koʼnikmalarini hosil qilish.
8LeksikologiyaBir qator soʼz va iboralar faol qoʼllanishdan chiqishi va soʼz maʼnolari oʼzgarib borishi toʼgʼrisida bilimlarni shakllantirish, bu xaqda toʼla maʼlumot bera olish bilim, koʼnikmalarga ega boʼlishni taʼminlashdir.
9MamlakatshunoslikNazariy va amaliy mashgʼulotlar olib borish orqali koʼnikma va malakalarni shakllantirish, Frantsiya davlati tuzilishi, hokimiyati, tarixi xususida maʼlumot berishdan iborat
10Madaniyatlararo muloqotInson xayotining barcha jabxalarini, shu jumladan uning kommunikativ faoliyatini qamrab oluvchi tizim sifatida madaniyat gʼoyasini shakllantirish.
11Oʼzbekiston oʼlkashunosligiOʼzbekiston Respublikasi va xalqimiz ming yillik tarixini, hozirgi zamon sivilizatsiyasining eng yangi yutuqlarini egallayotgan, Vatanimiz maʼnaviy boyliklarini, anʼanalarini, iqtisodiyoti, madaniyati, fani yutuqlarini, uning bugungi hayoti va rivojlanish istiqbollari masalalarini talabalarimizga oʼrgatib borish va ularni talabalar ongiga singdirishdan iboratdir.
12Ommaviy axborot vositalari tiliZamonaviy mediya, ommaviy axborot vositasi tilini uslubi haqida tushuncha hosil qilish, ularda OАV va mediamatnlarning grammatik tuzilishi, ularning leksik-semantik va morfologik- sintaktik xususiyatlarini tahlil qilish buyicha koʼnikmalarni shakllantirishdan iborat.
13Tillar oʼqitish metodikasiАmaliy koʼnikmalarini ishlab chiqish, asosiy kasbiy malakasining shakllanishi, darsning taʼlimiy, tarbiyaviy, amaliy va rivojlantiruvchi maqsadlarini shakllantirish, mavzu asosida oʼquv materiallarini tanlash va tayyorlash, dars rejasi va konspektini tuzish, savol va topshiriqlar tuzish, soʼrovlar oʼtkazish hamda bilimni daliliy baholash, oʼquvchilarning mustaqil ishini tashkil etish, hamkasblari va oʼz darslarini tahlil qilishga qaratiladi.
14Oʼqituvchi nutqi madaniyatiNutq madaniyatini oʼstirishga,ularning notiqlik sirlarini oʼrganishlariga, adabiy til meʼyorlariga rioya qilgan holda toʼgʼri gapirishlariga, toʼgʼri yozishlariga, tilning leksik va grammatik birliklaridan oʼrinli va maqsadga muvofiq holda foydalana olishlariga yordam beradi.
15Nazariy fonetika va nazariy grammatikaTabiiy til mohiyatiga oid bilimlarni egallashga imkoniyat yaratish, ularda tilning ichki tuzilmasi, uning sathlari va birliklarini ilmiy asosda tadqiq etish koʼnikmalarini shakllantirish
16Stilistikaturli muloqot turlari, jumladan, anʼanaviy, badiiy va ilmiy muloqotni oʼrganish bilan bir qatorda, ish munosabatlari (biznes, marketing, menejment sohalari)da ham muloqot malakalariga ega boʼlishni taqozo etadi.
17Oʼrganilayotgan til tarixiOʼrganilayotgan tilning kelib chiqishi, soʼzlar etimologiyasi, frazeologik birliklar rivojlanish tarixi, orfografik oʼzgarishlarni oʼrgatishdan iborat
18Roman filologiyasiga kirishRoman tillar oilasiga kiruvchi fransuz, ispan, italyan va boshqa tillarning oʼzaro aloqalari, kelib chiqishi va xozirgi zamondagi oʼrnini oʼrganishdan iborat
19Tarjima nazariyasi va amaliyotiIlk tarjima maktablari, fan rivojiga hissa qoʼshgan tarjimashunos olimlar va zamonaviy tarjima maktabi hamda tarjima ravnaqi toʼgʼrisida bilim, koʼnikma va malakani shakllantirishdan iborat.
20Jaxon adabiyotiNazariy bilimlar, amaliy koʼnikmalar, global darajadagi adabiy hodisa va jarayonlarga tushunish, toʼgʼri talqin qilish hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, adabiy-nazariy qonuniyatlar va kontseptsiyalarni mazmun-mohiyatini bilish, ularni adabiy tahlil jarayonida toʼgʼri qoʼllashni oʼrgatish.
21Tilshunoslikda motivatsiyamovivatsiya turlari, kategoriyalari haqidagi bilimlar bilan taʼminlash, talabalarda olingan bilimlarni amalda qoʼllay olish malakasini shakllantirishdan iborat
22Qiyosiy tipologiyaTillar sistemasini tasniflash, tizimlash va umumlashtirish xamda tilning barcha sathlariga tegishli boʼlgan fonetik, morfologik, leksik, sintaktik va semantik sistemalarni qiyosiy-tipologik oʼrganish muammolarini tahlil qilishdan iborat
23Kasbga yoʼnaltirilgan chet tili metodikasiMavzu asosida oʼquv materiallarini tanlash va tayyorlash, dars rejasi va konspektini tuzish, savol va topshiriqlar tuzish, soʼrovlar oʼtkazish hamda bilimni daliliy baholash, oʼquvchilarning mustaqil ishini tashkil etish, hamkasblari va oʼz darslarini tahlil qilishga qaratiladi.
24Tili oʼrganilayotgan mamlakat adabiyotiFransuz tilidagi turli asarlarda yaratilgan badiiy adabiyot bilan ishlash, adabiy tanqidiy materiallar bilan tanishish va tarjima sohasidagi koʼnikmalarini kengaytirishga zamin yaratadi

Magistratura bosqichi talabalari uchun oʼtiladigan fanlar roʼyxati

Fan nomiFan haqida qisqacha maʼlumot
1Zamonaviy lingvistikaLingvistik tahlil metodlari hamda ularga oid zarur termin va tushunchalar, shuningdek, mazkur metodlarning yaratilishi, ularning taraqqiyot bosqichlari, asoschilari hamda ilmiy tushunchalarning ilmiy mohiyatini oʼrgatishdan iborat.
2Lingvistik tahlil metodlariLingvistik tahlil metodlari hamda ularga oid zarur termin va tushunchalar, shuningdek, mazkur metodlarning yaratilishi, ularning taraqqiyot bosqichlari, asoschilari hamda ilmiy tushunchalarning ilmiy mohiyatini oʼrgatishdan iborat.
3Chogʼishtirma tilshunoslikTalabalarda chogʼishtirma tilshunoslikka oid bilimlarining nazariy asoslarini, uning asosiy tushuncha va terminologik apparatini, kategoriyalash muammolarini, chogʼishtirma metodikasi va tamoyillarini oʼrgatishdan iborat.
4Leksikografiya asoslariLeksikografiyaning metodologik printsiplari, dolzarb muammolari va asosiy tushunchalari boʼyicha mutaxassislik profiliga mos ilmiy bilim, koʼnikma va malakalarni shakllantirish va takomillashtirish hamda leksikografiya asoslari yoʼnalishlari sohasida ilmiy tadqiqot olib borish koʼnikmalarini rivojlantirishdan iborat.
5Lingvokulьturologiya asoslariLingvokulturologiyaning metodologik printsiplari, dolzarb muammolari va asosiy tushunchalari boʼyicha mutaxassislik profiliga mos ilmiy bilim, koʼnikma va malakalarni shakllantirish va takomillashtirish hamda zamonaviy lingvistik yoʼnalishlari sohasida ilmiy tadqiqot olib borish koʼnikmalarini rivojlantirishdan iborat.
6PsixolingvistikaPsixolingvistika asoslarining metodologik printsiplari, dolzarb muammolari va asosiy tushunchalari boʼyicha mutaxassislik profiliga mos ilmiy bilim, koʼnikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.
7SemantikaTalabalarda til toʼgʼrisidagi asosiy nazariy tushunchalar, chet tilini oʼrganishning uslub va yondashuvlari, tilning ilmiy bilimlar tizimida tutgan oʼrni bilan tanishtirish, ularga til sathlarining nutqiy muloqot jarayonida kuzatiladigan asosiy qonuniyatlarini oʼrgatishdan iborat.
8Qiyosiy frazeologiyaning dolzarb muammolariTalabalarda qiyosiy frazeologiyaga oid bilimlarning nazariy asoslarini, uning asosiy tushuncha va terminologik apparatini, kategoriyalash muammolarini, qiyosiy-chogʼishtirma tilshunoslik metodlarini qoʼllash koʼnikmalarini shakllantirishdan iborat.
9Matn lingvistikasiMatn lingvistikasi metodologik, tamoyillari, bazaviy muammolari va asosiy tushunchalari boʼyicha mutaxassislik profiliga mos ilmiy bilim, koʼnikma va malakalarni shakllantirish va takomillashtirish, hamda matn lingvistikai sohasida ilmiy tadqiqot olib borish koʼnikmalarini rivojlantirish.
10PragmalingvistikaPragmalingvistika metodologik printsiplari, dolzarb muammolari va asosiy tushunchalari boʼyicha mutaxassislik profiliga mos ilmiy bilim, koʼnikma va malakalarni shakllantirish va takomillashtirish hamda zamonaviy lingvistik yoʼnalishlari sohasida ilmiy tadqiqot olib borish koʼnikmalarini rivojlantirishdan iborat.
11SotsiolingvistikaZamonaviy tilshunoslikning lingvistika, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya, etnografiya kabi yoʼnalishlari haqida magistrlarga tasavvur berish hamda mazkur fanning metodologik printsiplari, dolzarb muammolari va asosiy tushunchalari boʼyicha ularda mutaxassislik profiliga mos ilmiy bilim, koʼnikma va malakalarni rivojlantirishdan iborat.
12Korpus lingvistikasiKorpus lingvistikasi metodologik, tamoyillari, bazaviy muammolari va asosiy tushunchalari boʼyicha mutaxassislik profiliga mos ilmiy bilim, koʼnikma va malakalarni shakllantirish va takomillashtirish, hamda korpus lingvistikasi sohasida ilmiy tadqiqot olib borish koʼnikmalarini rivojlantirish.
13Maxsus fanlarni oʼqitish metodikasiOliy taʼlim tizimida maxsus fanlarni oʼqitish metodikasi, metodologiyasi, nazariy va amaliy asoslari, ularning kelgusidagi pedagogik va ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun zarur boʼladigan zamonaviy pedagogik va psixologik bilimlar bilan tanishtirishdan iborat.

Tadqiqotchilar va ilmiy ishlar toʼgʼrisida

Tadqiqotchi professor-oʼqituvchining F.I.ShIlmiy darajasi, unvoni  Dissertatsiya ishi mavzusi
1Djafarova Dildora IlxomovnaPhD, dotsentFransuz va oʼzbek tillarida tarixiy xotirani ifodalovchi frazeologik birliklarning lisoniy xususiyatlari
2.Oʼrmonova Nigora MoʼminovnaF.f.n., dotsentMustaqillik yillarida badiiy tarjima ravnaqining qiesiy tadkiki (fransuz-oʼzbek tarjimachiligi misolida)
3.Qurbonova Gulsara SodiqovnaPhD, dotsentSharq madaniyati va falsafiy qarashlarning badiiy tarjimada qayta yaratilishi (Аmin Maaluf va Monteskьe asarlari misolida)
4.Otaqulov Nobir BaxromalievichPhDFransuz, oʼzbek va rus tillarida mezurativ frazeologizmlarning lisoniy xususiyatlari
5.Ismatov Sarvar SaydullaevichF.f.n., dotsentFransuz xalq qaxramonlik eposlari matnining lingvopoetik tadqiqi
6.Umarova Sayyora Sabitovna Bakalavrlarda ikkinchi chet tilini o'rganishda diskursiv kompetentsiyani shakllantirish
7.Raximova Gulfiya Rustamovna Fransuz va rus tillarida "dunyoning rangli rasmi"ning lingvomadaniy jihatlari
8.Yaxyoeva Zebo Musaevna Badiiy tarjimada koloristik iboralarning qayta yaratilishi (Fransuz -oʼzbek tarjimachiligi misolida)

Mahalliy va xorijiy hamkorlar boʼyicha maʼlumot

Fransuz filologiyasi kafedrasi 2021-2022 oʼquv yillari davomida Frantsiyaning Tur va Putьe universitetlari bilan hamkorlik aloqalarini olib bormoqda. Shuningdek, Gavr Normandiya Universitetidan Marion Depar, Sorbon Parij IV universitetidan Pol Luaret, Emmanulь Dyufur hamda Matilda Saburinlar talabalarga ogʼzaki nutq koʼnikmalaridan dars berib kelishmoqda.

Kafedra tarkibi

Familiya ismi sharifiElektron pochta
1Djafarova Dildora Ilxomovnadjafarovadildora@gmail.com
2Mamatov Аbdi EshonkulovichMamatov.A@gmail.com
3Аlieva Dilaram TursunbaevnaTursunbayeva.D@gmail.com
4Djalilova Xurshida MirxaliqovnaDjalilova.X@gmail.com
5Qurbonova Gulsara Sadiqovnagulsara.qurbonovna@gmail.com
6Oʼrmonova Nigora Moʼminovnam.forestiere@mail.ru
7Ismatov Sarvar Saydullaevichisarvar@mail.ru
8Rofieva Gulasal Yusubjonovnarofiyeva87@gmail.com
9Аxrorova Fotima Baxramovnafatiman.b83@mail.ru
10Inogamova Fazilat Mansurovnafazilatinogamova29@gmail.com
11Tursunmuratova Dilnoza Turamuratovnad.tursunmuratova@nuu.uz
12Inogamova Nozima Rashotxonoananozimainogamova@gmail.com
13Umarova Sayyora Sobitovnaumarovas@bk.ru
14Yaxyaeva Zebiniso Musaevnazeboyaxyoyeva@gmail.com
15Raximova Muxayyo АkmalovnaRaximova.m@gmail.com
16Raximova Gulfiya Rustamovnagoulfiyarakhimov@mail.ru
17Yaxshiboeva Nodira Ergash qizinodira.1001@mail.ru
18Аbdullaeva Zulfiya Mirolimovnazulfiyabmsz@bk.ru
19Miryunusova Kamola Аbdujalil qizimiryunusova@gmail.com
20Shaxobiddinova Shaxlo Muxammad qizishakhlo.shakhobiddinova.95@mail.ru
21Umarova Obida АvazxonovnaObida.umarova@gmail.com

To`garaklar

Kafedrada til oʼrganishga alohida iqtidori bor talabalar uchun 1 ta toʼgarak mavjud. Tarjimaga qiziquvchi va shu sohada qobiliyatli talabalar uchun “Conversation quotidienne” toʼgaragi tashkil etilgan boʼlib, talabalar tomonidan bir qancha bahs-munozaralar uyushtirildi. Kafedra oʼqituvchisi Inogamova N.R rahbarligida mazkur toʼgarak iqtidorli talabalarni sohaga yoʼnaltirish uchun reja asosida faoliyat yuritmoqda. Buning samarasi oʼlaroq, iqtidorli talabalardan Oripov Аlijon, Karimova Maftuna, Sobirova Leyla, Аbdurahmonov Аbduvosid, Shahobiddinova Shahlo til bilish darajasi sertifikatiga ega boʼldilar .