Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti nafaqat O`zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchi va yetakchi oliy ta`lim muassasasi hisoblanadi: 15 ta fakultet, 80 ta kafedra, 16 ta qo‘shma ta’lim dasturi, Bitiruvchilar soni 200 000+

INGLIZ TILSHUNOSLIGI KAFEDRASI

Djumabayeva Jamila Sharipovna - Kafedra mudiri

 100174 Toshkent shahar Olmazor tumani, Universitet ko’chasi 4-uy

 Chorshanba-Juma, 15:00 – 17:00

 +998 9

e-mail: 


Ingliz filologiyasi kafedrasi 1962 yilda Roman-german fakulteti tarkibida tashkil qilingan. Tashkilot yillarida kafedra yangi, yuqori malakali ilmiy-pedagogik kadrlar yaratish va respublikaning oliy o'quv yurtlari va oliy o'quv yurtlari uchun yetakchi mutaxassislarni tayyorlash vazifasini o'z oldiga qo'ydi. O'sha vaqtdan buyon kafedra xodimlari ilmiy-metodik ishni nazariy fonetika va grammatika, stilistika va tarjima, til va leksikologiya tarixi kabi tilshunoslik sohalarida o'quv jarayoni talablariga muvofiq olib bormoqda. Natijada, Nazirova Sh.O., Yusupova Sh.B., Sadullayeva N.A., Siddiqova I.A., I.A. Jo'raeva, Djumabaeva J.Sh jumladan kafedra o'qituvchilari, bir qator muvaffaqiyatli, nomzodlik dissertatsiyasini qilib himoya kafedraning ilmiy salohiyatini oshirishga qo'shgan hissasi.

2013 yilda kafedra ingliz filologiyasi kafedrasi deb nomlandi. 2014 yildan boshlab kafedraning dotsenti, dotsent J. Sh.Djumabaeva rahbarlik qilmoqda. Dotsent J.Sh. Djumabaeva ilmiy seminarni tashkil etishga alohida e'tibor berib, ingliz tilini o'qitish bo'yicha turli onlayn seminarlar va kurslarda ishtirok etish uchun o'qituvchilarni jalb qiladi. Professor, filologiya fanlari doktori Yusupov U.K. 2009 - 2012 yillar O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti qoshidagi nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini himoya qilish bo'yicha K.067.44.02 Umumiy qo'shma kengash a'zosi. Professor, filologiya fanlari doktori  Yusupov U.K - qiyosiy tilshunoslik maktabini yaratdi.2021-yil 27-avgustda qabul qilingan qarorga muvofiq Ingliz filologiyasi kafedrasi ikkiga ya’ni Ingliz tilshunosligi hamda Amaliy ingliz tili va adabiyotshunosligi kafedralariga ajratildi.

Ta'lim yo'nalishi 5120100-Filologiya va tillarni o'qitish (Ingliz tili) turli filologiya va ijtimoiy, falsafiy, psixologik, pedagogik va boshqa fanlar bilan keng tarqalgan. Ushbu yo'nalishda kafedrada quyidagi fanlar o'qitilmoqda:

 1. Tilshunoslikka kirish
 2. Mustaqil ta’lim ko’nikmalari
 3. Amaliy fonetika
 4. O’rganilayotgan til amaliy aspektlari
 5. Kommunikativ grammatika
 6. Leksikologiya
 7. Mamlakatshunoslik
 8. Madaniyatlararo muloqot
 9. O’zbekiston o’lkashunosligi
 10. Ommaviy axborot vositalari tili
 11. Tillar o’qitish metodikasi
 12. O’qituvchi nutqi adabiyoti
 13. Nazariy fonetika va nazariy grammatika
 14. Stilistika
 15. Chet tili o’qitishning integrallashgan kursi
 16. Tahrir asoslari
 17. Ingliz tilini masofadan o’qitish
 18. Boshlang’ich sinflarda chet tillarini o’qitish
 19. Lingvomadaniyatshunoslik asoslari
 20. Qiyosiy tipologiya
 21. Tarjima nazariyasi va amaliyoti
 22. Korpus lingvistikasiga kirish

Kafedrada o’qitiladigan fanlar

Fan nomiFan haqida qisqacha ma’lumot
1Tilshunoslikka kirish  Talabalarda tilshunoslikka oid asosiy bilimlarni shakllantirish, tilning vazifalari, uning strukturasi, fonetika, fonologiya, leksikologiya, morfologiya va sintaksis kabi bilimlarga oid bilimlarni shakllantirish
2Mustaqil ta’lim ko’nikmalarFanning vazifasi Oliy ta’lim tizimida mustaqil izlanishning muhimliginiya’ni xorijiy til ko’nikmalarini shakllantirishda talaba o’zida tajriba va malakning oshib borishiga o’zi ma’sulligini singdirishdan iborat
3Amaliy fonetika  Fanni o’qitishdan maqsad ingliz tili fonetikasiga oid asosiy bilimlarni shakllantirish, unli va undosh tovushlarni xususiyatlarni o’rgatish, bundan tashqari urg’u intonatsiya va ritmga oid bilimlarni o’rganish
4O’rganilayotgan til amaliy aspektlari  Umumiy ingliz tili ko’nikmalarini shakllantirish, ushbu tilda o’rta darajadan boshlab yuqori darajada bo’lgan tort xil aspektlari: og’zaki nutq ko’nikmalari, tinglab tushunish kompetentsiyasi, yozma nutq ko’nikmalari va o’qib tushunish kompetentsiyalarini to’liq rivojlantirish. Bundan tashqari, oddiy mavzulardan tortib mavhum va murakkab mavzulargacha suhbat olib borish uchun zarur bo’lgan til grammatikasi va so’z boyligini rivojlantirishga yordam beradigan ko’nikmlarni oshirish
5Kommunikativ grammatikaIngliz tili grammatikasining og’zaki nutqda qo’llanilishiga oid asosiy bilimlarni shakllantirish, grammatik xususiyatlarini o’rgatish, bundan tashqari grammatik tuzilmalar va nazariyarlni kontekstda qo’llash
6LeksikogiyaO’rganilatgan xorijiy til fonetik strukturasi, grammatik qurilish va lug’at tarkibining asosiy tushunchalari va kategoriyalari, so’z yasash usullari
7MamlakatshunoslikBuyuk Britanya va AQSh siyosiy iqtisodiy geografiyasi haqida nazariy bilimlarni, tarixiy rivoji va zamoniyligi nuqtayi nazridan iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy tizimi, xaqlqaro munosabatlarni, uning jahon hamjimayatidagi geopolitik o’rni haqida keng ma’lumot berish va ular haqidagi ma’lumotlarni amaliyotda qo’llay olish  
8Madaniyatlararo muloqotMadaniyatlararo muloqot, xalqaro madaniy kompenantlik, madaniyatlar o’rtasidagi tafovutning ahamiyati, o’rganilatgan chet tilining xalqaro til sifatida shakllanishiga ta’sir ko’rsatadigan lingvistik, tarixiy, ijtimoiynva madaniy omillar hamda o’zga til madaniyatiga xos jihatlarni o’qitish uchun o’quv materiallari yaratish, mavjudlarini tahlil qilish, moslashtirish
9O’zbekiston o’lkashunosligiO’zbekiston o’lkashunosligi fani filologiya yo’nalishidagi talabalrga o’z vatani haqida bilimlarni oshirish va ularni ingliz tilida so’zlab berish ko’nikmasini rivojlantirishga oid bilimlar berishdan iborat
10Ommaviy axborot vositalari tiliTurli xaraktedagi, chet tilida yaratilgan va chop etilgan gazeta, jurnallar va internet materiallari kabi ommaviy axborot vositalaridagi muayyan mavzuga oid turli xarakterga ega bo’lgan turlicha maqolalarni, so’nggi davrda dunyoda bo’lib o’tgan voqea va hodisalarni, nazariy-siyosiy maqolalarni bilishi va sharhlay olishiga oid bilimlarni o’rganish
11Tillar o’qitish metodikasiTalabani chet til o’qituvchisi kasbiy faoliyatiga nazariy hamda amaliy jihatdan tayyorlashdan iborat. Zamonaviy metodikaning asosiy muammolari bilan tanishtirish “tillar o’qitish metodikasi ” fanining asosiy vazifasi sanaladi
12O’qituvchi nutqi madaniyatiO’qituvchi nutqi madaniyatiga oid asosiy bilimlarni shakllantirish, o’qituvchi nutqining turlari va vazifalari, uning strukturasi, uning fonetik, sotsiologik lingvomadaniy, pragmatik kabi xususiyatlarga oid bilimni shakllantirish
13Nazariy fonetika va nazariygrammatikaNazariy fonetika va nazariy grammatikaga oid asosiy bilimlarni shakllantirish, fonetika va grammatikaga oid tushuncha va terminlarni o’rgatish, ingliz tili fonetikasi va grammatikasi, grammatikaning morfologik va sintaktik xususiyatlarini ochib berish, morfema, so’z birikmasi, gap, so’z turkumlari va gap bo’laklariga oid bilimlarini shakllantirish  
14StilistikaTalabalarga uslub, funksional uslublar, matn tahlil qilishda stilistik vositalarning ahamiyati va ularning qo’llanilishi yuzasidan nazariy va amaliy bilim berish, matnlarda uchraydigan stilistik vositalarning turlarini o’rgatish
15Chet tili o’qitishning integrallashgan kursiUshbu fan amaliy fan bo’lib, uning asosiy maqsad til ko’nikmalarini integrallashgan holda o’qitish uslublarning afzalliklari haqida ma’lumot berish, talabalarni kelgusi kasbiy kasbiy faoliyatlarida chet tilidan asosiy aloqa sifatida foydalanish usullarini o’rgatish, kasbiy ixtisoslashishni rivojlantirishdir
16Tahrir asoslariIlmiy izlanishlar va tahrir ilmining mamlakat umumiy tarqqiyoti vazifalarini yechishdagi oliy ta’lim muassalarining xissasi ortib borayotgani va oliy ta’limda mutaxxasislar tayyorlash sifatini oshirish talabi bakalavriat talabalrining o’quv va ilmiy ishlarini baravar olib borishlarini hamda ular bilan alohida ish olib borishni kuchaytirsh
17Ingliz tilini masofadan o’qitishIlm-fan va texnologiyalar rivojlangan davrda hozirgi zamon talabalari zerikarli ma’ruzalar , seminarlar, munozaralar, bahs-munozaralar kabi ananaviy o’qitish uslublaridan qoniqish hosil qilmaydilar. Masofaviy o’qitish asoslari o’qituvchilarga amaliy mashg’ulotlar orqali kasbiy maqsadlar uchun texnologiya bo’yicha asosiy bilim va ko’nikmalarni egallash va saqlashga yordam berish uchun mo’ljallangan
18Boshlang’ich sinflarda chet tillarini o’qitishBoshlang’ich sinflarda chet tilini o’qitish metodikasi fani boshqa nazariy va amaliy fanlar bilan uzviy bog’liq holda o’qitiladi. Mazkur kurs talabalarning chet tilini o’qitish, til o’rganuvchilar lug’at boyligini yangi so’z va ataamalar bilan boyitishga, jonli til bilan aloqa qilishlariga, hozirgi zamon ingliz tilining o’ziga xos xususiyatlarini o’rgatishga qaratilgan.
19Lingvomadaniyatshunoslik asoslariUmummutaxassislik va ixtisoslik fanlari bloki hamda zamonaviy yo’nalishlar bilan bog’liq holda o’qitiladi. Olingan bilimlar ilmiy izlanishlar jarayonida, pedagogik amaliyotda san’at va adabiyotda va boshqa sohalarda keng qo’llaniladi.
20Qiyosiy tipologiyaQiyosiy tipologiyaning tarixi, ilmiy-nazariy masalalari va qiyosiy tipologiyaning metodlari bilaan bog’liq muammolar haqida ma’lumot beradi. Amaliy qismida esa kategoriyalarning chet til va ona tillari tizimida ifodalanishlarida barcjha tillarga xos xususiyatlar hamda qiyoslanayotgan tillardan birigagina xos bo’lgan spetsifik xususiyatlarni ochib berish nazarda tutilgan.
21Tarjima nazariyasi va amaliyotiUshbu fan tildan boshqa tarjima qilishning lingvistik asoslari, tarjimaning metodik aspektlari , uning grammatik, stilistik, va pragmatik muammolari, milliy o’ziga xos so’’zlar tarjimasi kabi masalalarni qamrab oladi. Tarjimaning og’zaki va yozma shakllari, badiiy tarjima, turli sohaga oid matnlar tarjimasi nazariy bilimlari va ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi
22Korpus lingvistikasiga kirishUshbu fan boshqa fanlar bilan integrallashgan holda o’qitiladi va chet tili bo’yicha kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Olingan bilimlar ilmiy izlanishlar jarayonida pedagogik amaliyotda, ilmiy tadqiqit ish olib borish, elektron resurslardan oqilona va keng foydalanadi.

Tadqiqotchilar va ilmiy ishlar to’g’risida

Tadqiqotchi professor-o’qituvchining F.I.Sh.Ilmiy darajasi, unvoniDissertatsiya ishi mavzusi
1Abdullayeva Muxtasar Abdullayevna-O’zbek va Amerika badiiy asarlarida umuminsoniy qadryatlar va ularning tarjimada qayta yaratilishi
2Bekmurodova Firuzabonu Normurodovna-Badiiy asarlar tarjimasida urf-odat va an’anaga xos so’zlarning lingvopragmatik jihatlari(Ingliz va o’zbek tillarida tarjimlar misolida)
3   

Mahalliy va Xorijiy hamkorlar bo’yicha ma’lumot

Kafedra tarkibi

Kafedra a’zolari  Elektron pochta manzili
1Djumabayeva Jamila Sharipovnadjumabaeva@inbox.ru
2Yusupova Shoira Botirovnashoira_yusupova@mail.ru
3Jalolova Shahnoza Muhammajonovnashahnoza.jalolova@mail.com
4Abdullayeva Nargiza Erkinovnanargizabdullayeva89@gmail.com
5Abdullayeva Muxtasar Abdullayevnaamukhtasar@mail.ru
6Djabbarova Nozima Kamalitdinovanozima.djabborova@mail.ru
7Kengboyeva Mavluda Yo’ldoshevnamavluda882020@gmail.com
8Israilova Dilxumor Sherzod qiziisradil90@gmail.com
9Akbarova Ma’suma Islomjon qizimasuma.usmon@gmail.com
10Ismoilova Nurxon Adxamjon qizinurxon.ismoilova.94@gmail.com
11Abdulkadirova Kamila Akramovnaabdulkadirovakamila@gmail.com
12Abdurazzoqova Shohruza Valiyevnashohruza_a90@gmail.com
13Dadajonova Aziza Karimullayevnaazizadadajonova@mail.ru
14Otaboyeva Dilshoda Laziz qizidilshoda7227@gmail.com
15Ahmadjonova O’g’iloy Ma’rufjon qizilida-kaala@mail.ru
16Bekmurodova Firuzabonu Normurodovnabekmurodovafiruza0306@gmail.com
17Sobirova Nodira Karimboyevnasab_nodira@mail.ru
18Jabbarova Shahnozashahnoza.jabborova@mail.com