The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek is the first and leading higher education institution not only in Uzbekistan, but also in Central Asia: 15 faculties, 80 chairs, 16 joint education programs, The number of graduates is 200,000+

YAPONIYA OLIY TA`LIM TIZIMIDA SIYOSIY FANLARNI O‘QITISHDA YANGI YONDASHUVLAR 

Joriy yilning 26-noyabr kuni O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti "Fuqarolik jamiyati va huquq ta`limi" kafedrasi va "Istiqbol" tadqiqot markazi NNT hamkorligida "Yaponiya oliy ta`lim tizimida siyosiy fanlarni o'qitishda yangi…