The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek is 105 years old!

Educational literature

Imkoniyati cheklangan talabalar uchun audio adabiyotlar


Ijtimoiy fanlar fakulteti


Iqtisodiyot fakulteti


Geologiya va geoinformatsion tizimlar fakulteti


Geografiya va tabiiy resurslar fakulteti


Matematika fakulteti


Amaliy matematika va intellektual texnalogiyalar fakulteti


Fizika fakulteti


Bilologiya fakulteti