The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek is the first and leading higher education institution not only in Uzbekistan, but also in Central Asia: 15 faculties, 80 chairs, 16 joint education programs, The number of graduates is 200,000+

Geografiya va tabiiy resurslar fakulteti

Muallif: Bo‘rieva M.R., Tojieva Z.N., Zokirov S.S
Kitobning nomi: Aholi geografiyasi va demografiya asoslari
Nashr yili: 2011
Yuklab olish


Muallif: Soliyev A, Komilova N, Yanchuk S
Kitob nomi: : Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya
Nashr yili: 2019

Yuklab olish


Muallif: Komilova N, Jumaxanov Sh, Rajabov F
Kitob nomi: Inson geografiyasi
Nashr yili: 2018

Yuklab olish


Muallif: Komilova N, Ravshanova A, Muxammedova N
Kitobning nomi: Tibbiyot geografiyasi va global salomatlik  (O’quv Qo’llanma)
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Soliyev A, Tashtayeva S, Egamberdiyeva M
Kitobning nomi: Shaharlar geografiyasi
Nashr yili: 2018
Yuklab olish