The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek is the first and leading higher education institution not only in Uzbekistan, but also in Central Asia: 15 faculties, 80 chairs, 16 joint education programs, The number of graduates is 200,000+

Ta’tilni mazmunli o’tkazing!

Yoshlarni ta’til davrida bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun o‘qishga tavsiya etiladigan top 50 ta kitoblar, borish tavsiya etiladigan top 55 ta tarixiy obidalar, madaniy hordiq chiqarish uchun ko‘riladigan top 10 ta milliy kinolar va 10 ta teatr seanslarni ro’yxati:

👉PDF