The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek is the first and leading higher education institution not only in Uzbekistan, but also in Central Asia: 15 faculties, 80 chairs, 16 joint education programs, The number of graduates is 200,000+

Taekvando va sport faoliyati fakulteti

Muallif: Nasirov B
Kitobning nomi: Kurash turlari va uni o’qitish metodikasi
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Artiqov Z
Kitobning nomi: Sport pedagogik mahoratini oshirish (belbog’li kurash)
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Norqulov Sh
Kitobning nomi: Sport va harakatli o’yinlarni o’qitish metodikasi (qo’l to’pi)
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Yakubjonov I
Kitobning nomi: Sport va harakatli o’yinlarni o’qitish metodikasi (stol tennis)
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Kerimov F
Kitobning nomi: Sportda ilmiy tadqiqotlar
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Akbarov A
Kitobning nomi: Sport biomexanikasidan praktikum
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Goncharov O
Kitobning nomi: Basketbol
Nashr yili: 2017
Yuklab olish


Muallif: Bekmurodov A
Kitobning nomi: Sport va harakatli o’yinlarni o’qitish metodikasi (Voleybol)
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Ibragimov B
Kitobning nomi: Sport turlari bo’yicha musobaqalar o’tkazish va hakamlik qilish
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Toshpo'latov A
Kitobning nomi: : Sport pedagogik mahoratini oshirish (erkin mashqlarni o’rgatish uslubiyati)
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Xolmirzayev B, Asralxodjayev A, Nazarov S, Razzoqov A
Kitobning nomi: Shaxmat
Nashr yili: 2021
Yuklab olish


Muallif: Kurbanov D
Kitobning nomi: Gimnastika va uni o’qitish metodikasi (badiiy gimnastika)
Nashr yili: 2020
Yuklab olish


Muallif: Umarov X
Kitobning nomi: Gimnastika nazariyasi va uslubiyati (Yosh gimnastikachilarning tayyorgarlik uslubiyati
)
Nashr yili: 2019
Yuklab olish


Muallif: Eshtayev A
Kitobning nomi: Gimnastika nazariyasi va uslubiyati
Nashr yili: 2019
Yuklab olish