O’zbekiston Milliy universitetida 2021/2022 o’quv yilida magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus fanlaridan imtihon jadvali

O'zbekiston Milliy universitetida 2021/2022 o'quv yilida magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus fanlaridan imtihon jadvali